Nyhet -

Stora framsteg i FN för förbud mot kvinnlig könsstympning.

 I måndags godtog FN:s generalförsamling en resolution för förbud mot kvinnlig könsstympning som väntas röstas igenom i mitten av december. Det är första gången som frågan diskuteras i FN:s generalförsamling, vilket är ett stort internationellt erkännande av problemet.

 - Det är mycket positivit att ett förbud mot kvinnlig könsstympning får genomslag på internationell nivå och erkänns som ett övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Resolutionen inte är juridiskt bindande men har stor moralisk och politisk betydelse och signalerar ett ansvar till hela världen att agera för att förbjuda könsstympning, säger Karin Ödquist, rådgivare för barns rättigheter på Plan Sverige.

Resolutionen godtogs av FN:s generalförsamlings kommitté för mänskliga rättigheter och bekräftar att könsstympning är en skadlig sedvänja, ett brott mot mänskliga rättigheter och ett allvarligt hot mot den psykologiska, sexuella och reproduktiva hälsan hos flickor och kvinnor.
Resolutionen uppmanar FN:s 193 medlemsländer att fördöma sedvänjan och förstärka sin lagstiftning mot könsstympning för att skydda flickor och kvinnor från denna form av våld. Det ska vara straffbart att utöva könsstympning.  Dessutom framhåller resolutionen att för att nå en förändring krävs satsningar på kunskap och ökad medvetenhet bland allmänheten och riktade insatser mot lärare, sjukvårdpersonal, rättväsendet och religiösa ledare. Resolutionen lyfter även vikten av att stärka flickors och kvinnors rättigheter för att utrota könsstympning.

- Det är extra positivt att resolutionen tar ett helhetsperspektiv på problemet genom att inte enbart fokusera på lagändringar utan även lyfter betydelsen av att arbeta med attityd- och beteendeförändringar i samhället, fortsätter Karin Ödquist. 

Det är flera afrikanska länder som tagit initiativ i frågan och resolutionen bygger på tidigare arbete från FN:s kvinnokommission (CSW). Plan har varit delaktig i förberedelserna och har bland annat haft möten med representanter från Benin (som lett arbetet med resolutionen) och diskuterat och försökt påverka innehållet i utkastet till resolutionstexten. 

Kvinnlig könsstympning drabbar mellan 100-140 miljoner flickor och kvinnor världen över. Varje år beräknas 3 miljoner flickor löpa risk att utsättas för könstympning.

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • barns rättigheter
  • plan
  • kvinnlig könsstympning
  • fn
  • mänskliga rättigheter

Kontakter

Sofia Klemming Nordenskiöld

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor, katastrofinformation, talesperson 08-587 75 590