Pressmeddelande -

Plan Sverige aktivt på världskongressen mot sexuell expolatering av barn i Rio

Pressmeddelande 2008-11-25

Sexuell exploatering i skolan begränsar och förstör livet för miljontals barn i utvecklingsländerna. Det budskapet framför flera Plan-länder, däribland Plan Sverige, på den tredje världskongressen mot sexuell exploatering av barn och ungdomar som inleds i dag i Rio de Janeiro, Brasilien.

 

Förekomsten av sexuell exploatering av barn och unga har många orsaker. Ekonomiska, sociala och kulturella faktorer som fattigdom, ojämlikheter mellan könen och andra typer av diskriminering spelar en viktig roll - samt det faktum att det finns en stor efterfrågan från vuxna på sexuella relationer med barn.

Enligt en rapport som presenterades av Plan tidigare i år, drabbas varje år omkring 350 miljoner barn av våld och övergrepp i skolan. I flera utvecklingsländer byts t.ex. sexuella tjänster mot bättre betyg eller används som betalning för skolavgiften.

Sexuell exploatering i skolan drabbar inte bara det individuella barnet. Det skapar även negativa effekter för barnens familjer, lokalsamhällen och för ländernas ekonomier. Barn som utsatts för övergrepp i skolan löper dessutom högre risk att utsättas för nya övergrepp eller för trafficking senare i livet. Problemet är ett stort hot mot uppfyllandet av Millenniemålen och bryter mot FN:s barnkonvention.

- Sexuell exploatering av barn och ungdomar i skolan är idag en betydande faktor till att unga inte slutför sin utbildning, och förstör därmed framtidsutsikterna för miljontals barn världen över. Det är brådskande att frågan förs upp på den internationella agendan och att regeringar och det internationella samfundet tar ställning mot detta allvarliga brott mot barns rättigheter, säger Lennart Reinius, programchef på Plan Sverige som medverkar på kongressen.

Kongressen pågår mellan den 25 och 28 november, med ca 3000 representanter från bland annat regeringar, företag och enskilda organisationer. Plan kommer bland annat att arrangera en workshop om media som uttrycksmedel för unga i ämnesrelaterade frågor. Plan bedriver flera projekt, bland annat i Västafrika, där unga producerar och sänder radioprogram där de kan förmedla information om sexuella övergrepp samt om barns rättigheter till andra unga.

Plan har också, tillsammans med den brasilianska regeringen, UNICEF, ECPAT och Rädda Barnen organiserat ett förmöte för barn och unga som medverkar på kongressen i egenskap av barn- och ungdomsrepresentanter. Omkring 250 barn, varav 20 från Plans programländer i Afrika och Asien kommer att delta.

Ämnen

  • Bistånd

Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Vi är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 70 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Kontakter

Sofia Klemming Nordenskiöld

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor, katastrofinformation, talesperson 08-587 75 590