Pressmeddelande -

Ungdomar tar upp kampen mot barnäktenskap

I dag gifter sig 70 000 tonårsflickor runt om i världen. De tvingas hoppa av skolan för att ta hand om hushållet och blir därmed berövade sin utbildning och sin framtid. Lika många jämnåriga elever i Sverige ställer sig på deras sida och kämpar för en förändring.

I morgon, den 26 maj, kommer uppskattningsvis 70 000 elever runt om i Sverige att delta i insamlings- och informationskampanjen Operation Dagsverke. Årets förmånstagare är barnrättsorganisationen Plan vars projekt i södra Sudan har som mål att öka antalet tjejer som fortsätter sin utbildning och öka medvetenheten om vilka konsekvenser barnäktenskap, våld och skadliga sedvänjor får.

Orsaken till att flickor gifts bort och tvingas bli vuxna i förtid är ofta fattigdom, tradition och socialt tryck. Förutom att flickor som gifts bort redan som barn ofta måste sluta skolan, bidrar barnäktenskapet även till tidiga graviditeter. Varje år föder 14 miljoner flickor i åldrarna 15-19 år barn och 70 000 av dem dör av förlossningskomplikationer – ofta på grund av att deras kroppar inte är redo.

Om dessa flickor istället hade fått stanna kvar i skolan hade det inte bara haft en positiv effekt på deras eget liv, utan även påverkat den ekonomiska utvecklingen. Barnrättsorganisationen Plans rapport “För att jag är en flicka – om villkoren för världens flickor 2009” har analyserat statistik från OECD och funnit att ett extra utbildningsår ökar flickors inkomst med mellan 10 till 20 procent.

Ju längre tid en flicka utbildar sig desto troligare är det också giftermål och barn får vänta. Eftersom kvinnor i hög utsträckning spenderar de intjänade pengarna på familjen startas en positiv spiral gällande både hälsa och utbildning som gynnar hela samhället och kommande generationer.

– Vi vill skapa identifikation och sätta fokus på hur barnäktenskap leder till utebliven utbildning för flickor i södra Sudan. Det gör vi bland annat genom att ett bröllopsfölje bestående av barnbrudar kommer att gå igenom Stockholm under lunchruschen, berättar kampanjledare Johanna Svanelind.

Bröllopståget avgår från Sergels torg kl. 11.45 och kan följas på www.detbarnsligabrollopet.nu. Runt om i landet anordnas även andra evenemang och dagsverken för att samla in pengar. Det kan handla om allt ifrån att tvätta bilar till att skramla med bössor. I Lidköping arrangeras både konsert och båtracedagarna kring insamlingsdagen och i Uppsala använder några elever sin insamlingsdag till att måla om skolans toaletter.

– Det känns fantastiskt att så många elever i Sverige engagerar sig och belyser problemet. Man måste komma ihåg att varje siffra i statistiken innebär en flicka som berövats sina rättigheter och sin framtid., säger Diana Matovic´ på Plan Sverige.

För information om deltagande skolor, se bifogad lista. För kontaktuppgifter till elever kontakta:

Kerstin Nilsson, 070-1090128 eller kerstin.nilsson@operationdagsverke.se

För frågor om kampanjen, kontakta:

Johanna Svanelind, 070-9655535 eller johanna.svanelind@operationdagsverke.se

Diana Matovic´, 070-9349144 eller diana.matovic@plansverige.org

Operation Dagsverke är en informations- och insamlingskampanj, vars primära syfte är att främja elever intresse av internationella utvecklingsfrågor. Kampanjen har genomförts av elever i Sverige sedan 1961 och sedan starten har över 100 miljoner kronor samlats in till olika utbildningsprojekt världen över.

Ämnen

  • Utbildning

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org

Kontakter

Sofia Klemming Nordenskiöld

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor, katastrofinformation, talesperson 08-587 75 590