Skip to main content

Svenskar vill odla sin hälsa genom grönska och natur

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 13:50 CET

Foto: Plantagen

Det är tydligt bland svenskar att trädgården och naturen fungerar som en viktig källa till avkoppling i en annars ofta stressig tillvaro och att det främsta användningsområdet för trädgård eller terassen är just längtan efter lugn och ro. Det finns även en stor önskan om grönare stadskvarter och intresset för luftrenande växter är stort, i synnerhet hos unga. Detta är några av slutsatserna som går att läsa i femte och sista släppet av Plantagens rapport Växttrender 2019. 

För åttonde året i rad presenterar Plantagen nu rapporten Växttrender som består av en kvalitativ undersökning och en konsumentundersökning. Växttrender 2019 är uppdelad i fem delar som släpps löpande under året och denna rapport fokuserar på hur blommor och grönska bidrar till positiva hälsoeffekter.

Grönskande avkoppling
Att trädgården är en naturlig källa till lugn och ro är tydligt bland svenskarna där 80 procent uppger sig söka till naturen för avkoppling. Även forskning visar på att gröna miljöer är avstressande och att rehabilitering av långtidssjukskrivna har en särskilt god effekt när den genomförs i gröna miljöer och i kombination med trädgårdsarbete.

Att påta i trädgården ser många svenskar vara hälsofrämjande (64%), där det främsta användningsområdet för trädgården eller terassen är just för avkoppling enligt 75 procent av de svarande. Man behöver inte ha tillgång till en stor trädgård för att det ska ge positiva effekter på hälsan, att vårda växter och blommor, även på på små ytor, anses vara bra för hälsan.

”Vi kommer att se ett ökat behov av ”digital detox”, inte minst som en motreaktion mot det digitala hemmet. Lugn och ro blir ett starkt ideal, vi vill bort från den digitala stressen och att vara uppkopplad är inget eftersträvansvärt.”– Stefan Nilsson, trendexpert.

Odla för hälsan 
Att se något man själv har rått om växa sig frodig får en ofta att må bra, och en viktig anledning till att odla ätbart är att det upplevs hälsosamt (47%). Intresset för att odla ätbart och för hälsan är stort, där 45 procent planerar att odla ätbara växter och ytterligare 30 procent är intresserade av att göra det.

”En balkong kan räcka långt. Det är bevisat att när man vårdar något som ger tillbaka, så ger det ett extra värde – till exempel att kunna göra pesto på egen basilika. Ju mer grönt man kan ha i sin omgivning, desto bättre.” – Eva Sahlin, forskare inom natur-hälsa, välbefinnande och stress.

Grönare stadskärnor
Det finns en stor önskan bland svenskar om en grönare omgivning i kvarteret eller i stadskärnan. Flera respondenter anser även att det är viktigt att barn får lära sig mer om odling (67%). Önskan om grönare omgivning är stor bland föräldrar där 69 procent av familjer i Sverige med hemmavarande barn vill se mer grönska i sin stadskärna och 63 procent vill se mer grönska även på skolorna.

Luftrenande växter
Det läggs allt mer fokus på att interagera växter och natur i vår dagliga arbetsmiljö och det är även något som efterfrågas av konsumter där 54 procent vill se ännu mer grönska på sin arbetsplats eller i skolorna. Det är inte bara växternas luftrenande effekt svenskarna vill åt utan i stor mån även den känsla växtlighet omrking skapar och den inre harmoni som grönare omgivning kan bidra till.

”Jag tror att fokuset på växters hälsobefrämjande egenskaper kommer att öka. Det finns en växande medvetenhet bland konsumenter om att växter, utöver att de är fina att titta på, faktiskt fyller en funktion, t ex när det gäller att rena luften.”– Johan Orre, hortonom på Plantagen.

Rapporten har tagits fram tillsammans med HUI Research och profilerna Stefan ”Trendstefan” Nilsson (trendexpert), Johan Orre (hortonom), Eva Sahlin (forskare inom stresshantering), Lotta Fabricius (sakkunnig biodling och pollinering), Hanna Åberg (trädgårdsingenjör) och Tina Stuestøl (influencer inom inredning och trädgård).

Bilder och rapporten finns att ladda ner här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Johansson, presskontakt, Micael Bindefeld AB
Tel: 073 342 27 28
Mejl: anna.johansson@bindefeldab.se

Hanna Aronsson, presskontakt, Micael Bindefeld AB
Tel: 070 769 92 28
Mejl: hanna.aronsson@bindefeldab.se

Plantagens vision är att förbättra livet med växter. Det finns mycket att välja på för både inom- och utomhusbruk till riktigt bra och konkurrenskraftiga priser. Bara i Sverige har Plantagen 48 butiker från Umeå i norr till Malmö i söder. Plantagens affärsidé är att erbjuda inspiration i kombination med ett brett sortiment av allt som behövs för att få rätt växter för allas hem, balkong eller trädgård.