Pressmeddelande -

Kommer världens största Second life lager finnas i Boxholm 2022?

I dagarna har ett samverkansavtal mellan PLS Energy Systems AB, ECRIS AB och beställaren Sånart AB träffats. Avtalet gäller i ett första skede att projektera och bygga Sveriges största energilager baserat på second life batterier. Som lagringsmetod används en 40 fots container där lagringen består av second life batterier från Sånarts egna återvinning. Energilagrets storlek är 900 kWh med en uteffekt på 60 kW.

Ett projekt i denna storleken återfinns inte på många platser i världen om ens alls vilket sätter alla samverkansparter i framkant på cirkulärekonomin inom batterihantering och energilager.

Ett viktigt steg i att nå målen i Agenda2030 och att nå målet att vara klimatneutrala 2050 är att utöka den cirkulära ekonomin.

Inom detta står avfallshanteringen med kemikalier och komponenter som ofta inte annars anses cirkulära för en stor del vilket ger detta samarbete stor vikt i strävan efter klimatneutralitet och innovation.

Projektet startas under mars månad och beräknas sättas i drift i början av april 2022.

Energilagret laddas av en solcellsinstallation på 27 kWp. Energilagret beräknas kunna driva Sånart AB i 2 dygn helt oberoende av elnätet vilket ger en extra säkerhet i verksamheten.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • second life
  • solenergi
  • batterilagring
  • cirkulär ekonomi

Regioner

  • Jönköping