Turistbyråer i Sverige

Tid 7 November 2008 – 30 Oktober 2009

På 50% av Sveriges turistbyråer i Skåne, Småland, Mälardalen och Norrland hittar Du utställarexemplar av Linnés Plugghäst samt på ett litet urval bibliotek.

Kontakter

Gunnar "Plugghästen" Grip

Presskontakt Projektledare Sverige och Utanför Sverige 018-4951717