Gå direkt till innehåll
Det pågår många konflikter runtom i världen. Kyrkor spelar ofta en viktig roll i fredsarbetet. Foto: Bengt Jägerskog
Det pågår många konflikter runtom i världen. Kyrkor spelar ofta en viktig roll i fredsarbetet. Foto: Bengt Jägerskog

Pressmeddelande -

Ny bok ska inspirera till fredssamtal

Det är svårt att uppnå utveckling i ett land, om det inte finns fred. Nu ska kyrkor få vägledning i hur de kan bidra till fredsarbete. Utifrån en ny fredsbok som PMU skrivit inspirerad av partners arbete, så är förhoppningen att kyrkor och organisationer ska börja diskutera olika aspekter av fred.

- Vi kan arbeta för fattigdomsbekämpning, utbildning och hälsovård för alla, jämlikhet och miljömässig hållbarhet. Men om vi inte genom dessa initiativ också lyckas bygga fred kommer alla våra ansträngningar att undergrävas, skriver Niclas Lindgren i en inledande text i boken ”Kyrka och Fred, som PMU nu publicerar.
Boken ska användas för att uppmuntra organisationer och kyrkor att arbeta med fredsarbete. Förhoppningen är att den ska inspirera till samtal.

Vi lever i en orolig tid. PMU finns representerade i flera länder där det pågår en konflikt. Sydsudan, Etiopien och DR Kongo är bara några att nämna. I alla dessa länder jobbar våra partners på ett eller annat sätt för att skapa fred. En nyligen genomförd studie utförd av PMU visar att många kyrkor redan är engagerade i freds- och förtroendeskapande arbete inom och mellan samhällen. I flera sammanhang spelar kyrkan en viktig roll i fredsprocesser. Men det finns mer att göra. I boken presenterar man några av de perspektiv och aspekter som är viktiga för kyrkan att fördjupa sig i för att utöka sitt agerande för fred runt om i världen.
Boken tar upp bibliska perspektiv på fred. Men också sådant som är grundläggande för ett hållbart fredsarbete, som kvinnors och ungas deltagande i fredsprocesser, kopplingen till miljöfrågan och hur man arbetar med konfliktkänslighet.
- I PMU:s nätverk finns redan många viktiga och inspirerande fredsinitiativ. I boken finns några korta berättelser från våra partner om hur fredsarbete kan se ut i praktiken, säger Maria Wåhlin, tematisk rådgivare för fred och demokrati på PMU.
Boken är skriven av PMU, men flera partners har också bidragit med kommentarer och idéer under skrivandeprocessen och mycket av innehållet bygger på samtal som PMU har haft med partners under de senaste åren.
- Vi hoppas att boken kan fördjupa detta samtal, och att vi kan inbjuda fler intresserade att samtala om fred och hur vi kan hitta vägen dit. Boken kommer också användas i PMU:s utbildningar inom temat. Den kommer att finnas tillgänglig på både engelska och franska, säger Maria Wåhlin.

Boken finns att läsa digitalt på PMU:s hemsida.

För intervju, kontakta:
Matilda Nyamai, pressansvarig, PMU, tel. 0765 36 96 24

Ämnen

Kategorier


PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med lokala församlingar i 163 projekt i 32 länder.

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och ägs av de svenska pingstförsamlingarna. PMU arbetar tillsammans med lokala församlingar och partner i 104 projekt i 30 länder.