Gå direkt till innehåll
Hiv-smittade Priscilla Bongo är orolig över torkan som drabbat Zimbabwe. Foto: Matilda Hector
Hiv-smittade Priscilla Bongo är orolig över torkan som drabbat Zimbabwe. Foto: Matilda Hector

Pressmeddelande -

Zimbabwes hiv-positiva hårt drabbade av torkan

Uteblivet regn som lett till torka har drabbat Zimbabwe hårt. Värst är det för de hiv-positiva i landet. PMU stödjer ett försörjningsprojekt för målgruppen, med syftet att förebygga matosäkerhet och trygga framtiden. Men många lever i områden drabbade av torkan.

Under hela våren har det rapporterats om hur El Niño orsakat torka och hunger på flera håll i Afrika, inte minst i Zimbabwe. Regeringen i Zimbabwe utfärdade katastroftillstånd redan tidigt i år, men i augusti befaras läget vara så akut att man nu vädjar till givarsamfundet om hjälp. Dammar tros snart stå tomma på vatten till följd av brist på regn, och 2,5 miljoner människor förväntas bli utan mat. För landets 1,6 miljoner hiv-smittade är läget extra svårt.

Zimbabwe är ett av de länder där PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, tillsammans med svenska pingstförsamlingar arbetar för att motverka hunger. Genom ett framgångsrikt försörjningsprojekt för hiv-smittade och deras anhöriga, som drivs av partnern Assemblies of God, får målgruppen möjlighet till en extra inkomst. Genom stödgrupper tillverkar de smycken, föder upp kycklingar och grisar och odlar grödor. Men flera av de som nås av projektet bor i områden drabbade av torkan och situationen är nu extra svår för dem. 
– Genom projektet har jag fått tillgång till olika grödor som ger mig näring. Men nu hotar torkan oss och det blir svårare om man inte får tag på rätt mat när man är hiv-positiv, säger Priscilla Bongo. Hon är 31 år, ensamstående fembarnsmamma och är med i en stödgrupp som odlar grödor på fältet. Torkan har nu drabbat hennes by Nemangwe utanför Gokwe.

Genom sommarkampanjen ”Hunger” ger PMU Priscilla Bongo och andra hiv-smittade i Zimbabwe möjlighet till försörjning. Genom den extra inkomst de får, har de bland annat råd att äta tre mål mat om dagen och en varierad och näringsrik kost, vilket är extra viktigt när man är hiv-positiv. Mer än 1300 personer i de områden som drabbats av torkan nås av projektet.
– Vår partner i Zimbabwe har genom åren nått stor framgång i sitt arbete med att ge hiv-positiva en möjlighet till försörjning och på så sätt förebygga matbrist. Vi hoppas de pengar som kommer in genom kampanjen kan bidra till att ge fler möjlighet till försörjning, speciellt nu under de kritiska månaderna när torkan slagit till, säger Jason Vogt, PMU:s handläggare för Zimbabwe.

För mer information om PMU:s sommarkampanj och insatsen mot hunger, läs här.

Ämnen


PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med lokala församlingar i omkring 160 projekt i cirka 35 länder.

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och ägs av de svenska pingstförsamlingarna. PMU arbetar tillsammans med lokala församlingar och partner i 104 projekt i 30 länder.