Polarforskare återvänder efter lyckad Grönlandsexpedition

Pressmeddelande -

Polarforskare återvänder efter lyckad Grönlandsexpedition

Efter fyra veckors intensivt arbete i området kring Petermannglaciären i nordvästra Grönland har den svensk-amerikanska forskningsexpeditionen Petermann 2015 med isbrytaren Oden avslutats. Forskarna återvänder från en svårtillgänglig plats med unik information om klimatförändringarnas betydelse.
– Vi kommer hem med mer detaljerad data om det här området än vi vågat hoppas på, säger den svenska forskningsledaren Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet.

Totalt har 50 sedimentkärnor med totalt 229 meter sediment tagits upp från havsbotten i och utanför Petermannfjorden. Sex sedimentkärnor har tagits från havsbottnen under shelfisen och 22 stycken i Petermannfjorden – något som aldrig tidigare gjorts. Miljöerna under shelfisen och de närliggande områdena inne i fjorden, som för bara något år sedan legat under shelfisen, tillhör en av de mest outforskade platserna på jorden. Proverna kommer att kunna ge mycket intressant information från områden som forskare aldrig tidigare kunnat undersöka.

– All insamlad data kommer att ge oss ny kunskap om den glaciala historien i området, till exempel tidigare havsnivåer, miljön under shelfisen och hur shelfisen påverkas av inströmmande, varmare vatten från Atlanten, säger professor Martin Jakobsson.

Vattenprover har samlats från mer än dubbelt så många provtagningsplatser än vad som planerats. Prover har tagits under och utanför shelfisen i Petermannfjorden och Hall Basin. Genom att undersöka vattnet både under shelfisen och uppströms utanför isen kan forskarna jämföra resultaten med varandra och på så vis ta reda på vad som händer med vattnet när det transporteras under isen. Dessa prover kommer hjälpa forskarna att förstå vilka mekanismer i havet som får glaciären att smälta och hur glaciären interagerar med havet.

– Vi är överraskade över antalet och kvaliteten på proverna vi kunnat samla in. Det kommer att hålla oss sysselsatta i laboratoriet i flera år, säger den amerikanska forskningsledaren Alan C. Mix, professor vid Oregon State University, USA.

Forskningsprojekt inom bland annat maringeologi och geofysik, oceanografi och ekologi har tagit prover och samlat data från hav, land och is i området kring Petermannglaciären. Huvudfokus har varit frågan om vilken betydelse klimatförändringarna haft för utbredningen av shelfisen under den tidiga istiden, den lilla istiden och perioden sedan 1800-talets slut.

– Det har varit en komplex expedition. Det krävs en stor grupp med många talanger, en robust forskningsplan fokuserad på viktiga frågor, en starkt fartyg och kreativ och flexibel planering. Vi hade alla dessa saker – en internationell grupp som täckte in flera forskningsområden, en ambitiös, men realistisk forskningsplan, isbrytaren Oden med fantastisk helikoptersupport och ett kreativt forskningsarbete som utvecklats genom det nära samarbetet mellan besättning och forskare, säger professor Alan C. Mix.

Läs mer om expeditionen till Petermannglaciären

Kontakt

Eva Grönlund
Telefon: 08-450 25 20
Mobil: 070-344 92 51
E-post: eva.gronlund@polar.se

Jan-Ola Olofsson
Telefon: 08-450 25 19
Mobil: 070-570 18 88
E-post: jan-ola.olofsson@polar.se

Foto: Björn Eriksson

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö

Taggar

  • petermannglaciären
  • polarforskning
  • klimat
  • arktis

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Presskontakt

Jan-Ola Olofsson

Jan-Ola Olofsson

Presskontakt Kommunikatör 08-450 25 19

Relaterat material

Relaterade nyheter