Pressmeddelande -

BAFF: Lägsta CO2-utsläppen i Europa

Pressinformation från

BAFF

Sverige intar nu tätpositionen i Europa för lägsta utsläpp av fossil koldioxid från nya bilar. För tre år sedan var det jumboplatsen som gällde. Förklaringen är den snabba ökningen av etanolbilar, som i oktober svarade för 28 procent av nybilsförsäljningen, och andra miljöbilar.

- Från en plats vid skampålen till ett föredöme i Europa när det gäller fossila växthusgaser - så kan utvecklingen i Sverige beskrivas, säger Per Carstedt, ordförande i BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF). Tyvärr är svenska politiker på väg att ändra spelreglerna för denna positiva utveckling. Det är huvudlöst!

Hotet kommer från regeringens förslag om ändrade regler för miljöbilspremier och trängselskatt i Stockholm.

- Jag hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga och står kvar vid de långsiktiga spelregler de tidigare beslutat om, säger Carstedt. Detta är avgörande för en fortsatt positiv utveckling för miljöbilar, vilket är särskilt viktigt i dagens situation med klimathot och osäkerhet beträffande oljan.

I oktober registrerades 6 345 etanolbilar, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med fjolåret.

Kontakt:

Per Carstedt, 0705 - 521 505

BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF) är en stiftelse, grundad 1984, med fokus på hela processen för utveckling och storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserade på cellulosa samt användning av bioetanol inom transportsektorn. BAFF stöds av näringslivet samt myndigheter och regionala organ. (www.baff.info)

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi