Pressmeddelande -

Vintern och dollarn orsak till högre pris på E85

Information från

BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation)

Vinterkvalitet av E85 med ökad inblandning av bensin och kronans försvagade ställning mot dollarn är de direkta orsakerna till prishöjningen av etanolbränslet med där ca 40 öre beror på ökad bensiniblandning och ca 30 öre på dollarefekten och resterande är moms.

- Den särskilda vinterkvaliteten av E85 medför en prisjustering med drygt 50 öre under de kalla månaderna, säger Per Carstedt, ordförande i BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation). En kompensation får etanolbilarna eftersom den högre bensinandelen betyder lägre bränsleförbrukning.

Den andra beståndsdelen i prisjusteringen är den svenska kronans försvagning mot dollarn med ca 25 procent sedan i somras. All etanol för E85 handlas i dollar.

- Prisförhållandet mellan E85 och bensin har ändrats flera gånger de senaste åren, säger Carstedt. Då har etanolbilsägarna i hög omfattning fortsatt att tanka E85.

- Anledningen är givetvis att de investerat i en teknik som ger låga fossila koldioxidutsläpp och att de därför anser att det är viktigt att bidra till att minska klimatpåverkan och beroendet av oljan, framhåller Carstedt.

Etanolbilarna är idag det viktigaste bidraget till miljövänliga transporter och den enda tillgängliga storskaliga teknik, som visar vägen mot låga utsläpp av fossil koldioxid.

I Sverige rullar drygt 130000 etanolbilar och i oktober utgjorde de 28 procent av nybilsförsäljningen. Det finns närmare 1400 tankställen för E85 i landet.

Detta har lett till att Sverige idag intar tätpositionen i Europa för lägsta utsläpp av fossil koldioxid från nya bilar. Bara för några år sedan låg Sverige sist på den listan med högst utsläpp.

Det är viktigt att den lyckade introduktionen av E85 och etanolbilar inte saboteras av plötsligt ändrade spelregler kring bl a tränselskatter och miljöbilsrabatter.

- Jag hoppas att politikerna står kvar vid de långsiktiga spelregler de tidigare beslutat om för miljöbilar och att de genomför de skattekorrigeringar som aviserats för fossila drivmedel, säger Carstedt.

Kontakt:

Per Carstedt, 0705 - 521 505

-----------------------------------------------------------------------------------------------

BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF) är en stiftelse, grundad 1984, med fokus på hela processen för utveckling och storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserade på cellulosa samt användning av bioetanol inom transportsektorn. BAFF stöds av näringslivet samt myndigheter och regionala organ. (www.baff.info)

Ämnen

  • Miljö, energi