Nyhet -

Poolias humor når längre än tänkt

Poolia har gjort om sitt reklamupp­lägg, vilket bland annat innebär att bolaget investeringar i bredare medier som tv.

– Varumärket är starkt, men vi kunde se att vi hade behov av att börja stärka varumärket, både bland företag och arbetssökande. Det gör man oftast effektivast genom tv-reklam, säger Poolias marknadschef Katarina Fredén.

2011 bytte Poolia reklambyrå från Volt till King och mediebyrån Mec. I november lanserades den första kampanjen efter reklambyråbytet. Temat var Historiska felrekrytering­ar med payoffen ”Behöver du hjälp? - ring Poolia”. Målet var att öka kän­nedomen om Poolia som rekryte­ringspartner. Kampanjen inleddes i tv och följdes upp med annonsering i affärspress och månadsmagasin. Den ökande erinran beror, enligt Katarina Fredén, främst på att Poolia ökade sina reklaminveste­ringar i tv.

I december 2011 lanserade Poolia den digitala kampanjen ”Tidernas rekrytering”, som vände sig till tjänstemän. Kampanjen bygger vidare på humorn i Historiska fel-rekryteringar.

– Vi har fått mycket positiva effekter av båda kampanjerna, både vad gäller erinran och preferens, men även i ökad försäljning. Vi har även sett en ökande trafik till lediga tjänster på vår hemsida. Syftet med kampanjerna var att öka vår kän­nedom som rekryteringsföretag för tjänstemän.

– Vi har i år större fokus på bre­dare medier såsom tv och fackpress. Målgruppen för filmerna har varit företag med rekryteringsbehov i för­sta hand, men sen vet vi att om man gör bra reklam så når vi bredare.

Katarina Fredén är särskilt nöjd med att Poolias reklamfilmer har ta­gits emot väldigt bra och även blivit guldäggsnominerade. En utmaning var att arbeta vidare med konceptet ”Behöver du hjälp? Ring Poolia”, eftersom de reklamfilmer man tidigare gjort har haft ett enormt genomslag.

Under förra året investerade Poolia 9 miljoner kronor brutto i media, en ökning från 2 miljoner kronor året innan. Samma period steg erinran från 4,1 till 5,3 procent. Poolia fick därmed bättre marginal­effekter av sin reklamsatsning än huvudkonkurrenterna.

Poolias medieinvesteringar 2011: 9 miljoner
Erinran i december: 7 procent

Intervjun publicerades i Indikats nyhetsbrev 2012-04-18. www.indikat.se

Poolia är ett börsnoterat företag och finns representerat i Sverige, Danmark, Finland, England och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige. Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, chefsrekrytering, chefsutveckling, talangförsörjning och omställning. Poolia arbetar med kvalificerade tjänstemän inom yrkesområdena juridik, ekonomi, sälj- & marknad, HR, IT & Teknik Science och Kontor.

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Presskontakt

Tarja Roghult

Presskontakt VD-assistent & IR-koordinator 08-555 650 33