Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31% jämfört med motsvarande period föregående år. Samtliga enheter inom kärnverksamheten har haft en positiv utveckling, och det sammanlagda rörelseresultatet blev 21,2 Mkr vilket är en ökning från 2005 med 16,7 Mkr. Koncernens rörelsemarginal blev därmed 7,2%. Såväl intäkter som resultat har påverkats positivt av att påsken i år inföll under andra kvartalet. Marknaden utvecklas positivt i samtliga länder. För Poolia Sveriges del ökade omsättningen med 44% till 166,7 Mkr. Rörelsemarginalen för kvartalet var 12,1%, vilket är den högsta siffran sedan Poolia börsnoterades 1999. Utvecklingen är stark inom alla yrkesområden, framför allt i Stockholm och i region Öst. Övriga Norden fortsätter att växa och dubblerade omsättningen jämfört med föregående år till 14,2 Mkr. Samtliga länder ger ett positivt bidrag och rörelseresultatet ökade med drygt 2 Mkr till 0,9 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3%. I Storbritannien har utvecklingen vänt och omsättningen ökade under kvartalet jämfört med förra året, från 68,0 till 77,3 Mkr. Starkast är utvecklingen i London medan de mindre orterna fortfarande lämnar ett negativt bidrag. Totalt blev rörelseresultatet för den brittiska verksamheten 1,9 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,5%. Poolia Tyskland öppnade den 1 mars ett nytt kontor i Düsseldorf. Trots kostnader för denna etablering visade kärnverksamheten, det vill säga de enheter som inte berörs av det pågående omställningsprogrammet, ett positivt resultat. För kärnverksamheten dubblerades omsättningen jämfört med första kvartalet föregående år. Dotterbolaget A&Z i Hamburg har under perioden sålts och konsolideras i Poolia till och med 31 mars. Avvecklingen av övrig icke-kärnverksamhet i Hamburg pågår enligt plan och beräknas vara genomförd senast under tredje kvartalet i år. Tyskland redovisar för första kvartalet en mindre omsättningsökning från 15,9 till 16,5 Mkr och ett förbättrat rörelseresultat från -1,5 till 0,7 Mkr. Poolia Vård fortsätter att växa men i lägre takt än förra året. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 20,5 Mkr jämfört med 19,2 Mkr för samma period 2005. Uthyrning av sjuksköterskor växer fortfarande kraftigt medan läkarverksamheten belastas av svårigheter att hitta kandidater. Rörelseresultatet för Vård uppgick till 0,6 Mkr vilket är i linje med förra året. För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal framför allt inom Ekonomi, Administration, IT och Vård.

Ämnen

  • Företagande

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Finland och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige. Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning och chefsrekrytering.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se

Kontakter

Tarja Roghult

Presskontakt VD-assistent & IR-koordinator 08-555 650 33