Pressmeddelande -

Extra bolagsstämma i Poolia beslutade om utskiftning av Uniflex

Extra bolagsstämma i Poolia har idag fattat beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om utskiftning av Uniflex i samband med nedsättning av Poolias aktiekapital genom minskning av varje akties nominella belopp. För varje femtal A-aktier i Poolia erhålls därvid en A-aktie i Uniflex och för varje femtal B-aktier i Poolia erhålls en B-aktie i Uniflex. Avstämningsdag för rätt till erhållande av aktier i Uniflex kommer att vara den 16 november 2004. Sista dag för handel med aktier i Poolia med rätt till erhållande av aktier i Uniflex blir den 11 november 2004. Aktier i Uniflex avses bli föremål för handel på Nya Marknaden från och med den 19 november 2004. Bolagsstämman godkände även styrelsens beslut om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av 6 770 aktier av serie B, till kursen 27,70 kronor. Nyemissionen har tecknats av Enskilda Securities. Nyemissionen, och en därpå följande fondemission för att återställa aktiekapitalet, görs för att utskiftningen skall kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt. För mer information, kontakta: Erik Strand, Vd Poolia, tfn: 08-555 650 60, 073-392 98 00 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20, 073-944 50 20 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns idag på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia Sverige är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.

Ämnen

  • Företagande

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Finland och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige. Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning och chefsrekrytering.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se

Kontakter

Tarja Roghult

Presskontakt VD-assistent & IR-koordinator 08-555 650 33