Pressmeddelande -

Poolia får förnyat förtroende hos statliga verk

Arbetsförmedlingen har valt att förlänga sitt pågående avtal med Poolia om inhyrning av tjänstemän till statliga verk och myndigheter. Avtalet gäller nu till och med december 2009.

- Vi har varit nöjda med de tjänster som Poolia har levererat hittills, både vad gäller kompetensen hos de konsulter vi hyrt in och själva uthyrningsprocessen. Därför har vi valt att utnyttja möjligheten att förlänga avtalet med ytterligare ett år, säger Terje Carlsson, upphandlingsansvarig hos AMS.

Det nuvarande ramavtalet tecknades i början av 2007 med Arbetsförmedlingen, som upphandlar personaluthyrningstjänster åt samtliga statliga myndigheter och verk i hela landet. Under det senaste året har Poolia hyrt ut flera hundra kvalificerade tjänstemän till bland andra Skatteverket, Banverket, Försäkringskassan, Naturvårdsverket och Finansinspektionen. Det har rört sig om exempelvis informatörer, rekryterare, IT-projektledare, redovisningsekonomer, ekonomichefer och controllers.

- De statliga verken och myndigheterna är viktiga kunder för oss på Poolia, och vi är mycket glada att vi får fortsätta det samarbete som har fungerat så väl hittills, säger Susanna Marcus, vd Poolia Sverige.

För mer information, kontakta:
Susanna Marcus, VD Poolia Sverige, tfn: 08 - 555 655 10, mob: 0739 - 44 55 10
Terje Carlsson, upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen, tfn: 08 - 586 060 00

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT och teknik. Poolia har funnits sedan 1989, har verksamhet i sex länder och är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

 

 

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kontakter

Tarja Roghult

Presskontakt VD-assistent & IR-koordinator 08-555 650 33