Pressmeddelande -

Var fjärde tjänsteman vill byta jobb inom ett år

Var fjärde tjänsteman vill byta jobb inom ett år, och tjänstemän inom privat sektor är mer intresserade av att byta jobb än de i offentlig sektor. Det visar en ny opinionsundersökning från bemanningsföretaget Poolia, som menar att landets arbetsgivare behöver se över hur de ska behålla befintlig och attrahera ny personal.

- Att så många som tjugofem procent av tjänstemännen vill byta jobb inom ett år bekräftar vår bild av att många är intresserade av att röra på sig och söka nya möjligheter på arbetsmarknaden. Landets arbetsgivare bör nu lyfta blicken och se över sina strategier för att både behålla och attrahera kvalificerade medarbetare med rätt kompetens, säger Åsa Edman Källströmer, vd för Poolia Sverige AB.

På frågan ”Vill du byta jobb inom ett år”, svarar 25 procent ja. Bland personer under 29 år svarar hela 36 procent ja på frågan. Mest intresserade av att byta jobb är tjänstemän i privat sektor, där 30 procent vill byta jobb inom ett år, vilket kan jämföras med tjänstemän i offentlig sektor där 19 procent vill byta jobb.

Poolia menar att landets arbetsgivare kommer ställas inför utmaningar om fler slutar nuvarande jobb och söker nya. Även trycket på rekryterande chefer blir stort när många söker utannonserade tjänster.

- När var fjärde tjänsteman vill byta jobb finns det anledning för arbetsgivare att dels se över vilken beredskap de har om nyckelpersoner slutar, dels planera för framtida kompetensförsörjning och kvalitetssäkra rekryteringsrutinerna, säger Åsa Edman Källströmer.
Opinionsundersökningen, som besvarats av ett representativ urval yrkesverksamma tjänstemän, 648 personer, har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Poolia.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Edman Källströmer, vd Poolia Sverige AB, tel 08-555 653 16

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering, uthyrning och omställning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Kontakter

Tarja Roghult

Presskontakt VD-assistent & IR-koordinator 08-555 650 33