Pressmeddelande -

VD Erik Strand kommenterar Poolias delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Poolia-koncernen Poolia-koncernen fortsätter att redovisa ett positivt rörelseresultat. För det tredje kvartalet uppgår rörelseresultatet till 10,6 MSEK (-4,8). Delårets rörelseresultat är 14,0 MSEK (-25,3). Då det första kvartalet belastades med omstruktureringskostnader på 6,8 MSEK innebär det en förbättring av rörelseresultatet med 46,1 MSEK för årets första nio månader. Poolia Professionals Sverige visar under tredje kvartalet, för första gången sedan början på 2001, ett positivt rörelseresultat, 4,1 MSEK (-3,2). Poolias dotterbolag Uniflex och det under 2004 förvärvade Parker Bridge har haft en fortsatt positiv utveckling under perioden. Omsättningen för koncernen för det tredje kvartalet ökade med 67% till 297,5 MSEK. Exklusive förvärvad verksamhet var omsättningsökningen 22%. Marknad och konjunktur Efterfrågan på den svenska marknaden fortsätter att öka, främst inom industri och lager, men även handel, IT- och tjänstesektorn visar positiva tendenser. Poolia har märkbart ökat sina marknadsandelar inom ekonomi- och rekryteringsområdet. Efterfrågan på den brittiska marknaden fortsätter att öka, medan den tyska marknaden är oförändrat svag. Poolia Sverige Poolia Professionals tydliga resultatförbättring bekräftar den positiva trenden och uppvisar tillväxt. Detta är resultatet av ett fokus på försäljning och produktivitet. Den ökade efterfrågan på tjänster inom industri och lager, tillsammans med Uniflex ökade marknadsandelar, har varit en starkt bidragande faktor till att Uniflex nästintill fördubblar sin omsättning från samma period 2003. Poolias internationella verksamhet De nordiska enheterna visar ett något förbättrat resultat, men följer annars en relativt oförändrad utveckling under perioden. Det under 2004 förvärvade Parker Bridge i Storbritannien redovisar sitt bästa resultat någonsin och bekräftar den stabila utveckling som visats tidigare. Verksamheten i Hamburg visar tendenser till stabilisering, medan den övriga tyska marknaden har varit fortsatt trög. För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Finland och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige. Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning och chefsrekrytering.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se

Kontakter

Tarja Roghult

Presskontakt VD-assistent & IR-koordinator 08-555 650 33