Pressmeddelande -

Superhjälte hjälper barn med ätsvårigheter

En världsunik app, som fungerar som ett verktyg för föräldrar till barn med olika typer av ätsvårigheter, släpps nu på App Store. POOW The Food Hero är ett roligt och interaktivt verktyg som föräldrar kan ta hjälp av i hemmiljön för att motivera sina barn med ätsvårigheter att kunna börja äta.

Hundratusentals barn föds med ätsvårigheter varje år
Orsakerna till att många barn har problem med att äta är flera och varierande. Ätsvårigheter, som brukar vara samlingsnamnet för de olika formerna av problemet, är när någonting i att äta känns obehagligt för barnet.

Problemet i siffror:
Barn utan diagnoser/funktionsnedsättningar
25% blir under någon period kinkiga med maten.
25-35% får speciella problem (t ex att de vägrar äta helt eller bara vill äta vissa saker).
1-2% får svåra och långvariga besvär.

Barn med diagnoser/funktionsnedsättningar
33% (upp till 80% i vissa studier) drabbas. Sväljsvårigheter är speciellt vanligt.

Siffrorna ser ungefär lika ut världen över.

Autistiske sonen gav upphov till idén
Björn Cronzell, pappa till idag 7-årige Jonathan som 2,5 år gammal diagnosticerades med autism, kämpade länge med att få sin son att äta något annat än pannkakor. Jonathan hade dåligt med energi och utvecklades inte som han skulle på grund av sin ensidiga kost, vilket oroade pappa Björn.

”Jag var tvungen att knäcka koden som skulle få Jonathan att börja äta", säger Björn Cronzell, grundare av appen POOW The Food Hero.

Många barn med autism vill gärna äta, men måste få stimulans och motivation för att göra det, och eftersom Jonathan älskade superhjältar började Björn rita upp en värld där sonen tillsammans med den lilla superhjälten POOW fick utföra olika hjälteuppdrag. För att lyckas med uppdragen behövde POOW energi, vilket Jonathan förde över till POOW genom att äta av maten han hade på sin tallrik. Metoden visade sig fungera över förväntan. Jonathan började äta allsidig kost vilket medförde att han utvecklades mycket bättre fysiskt, psykiskt och även socialt. Björn kände då att han ville hjälpa andra föräldrar som är i samma problematiska situation som han själv varit i, och kom på idén att förpacka sin egenutvecklade metod i app-form.

”Jag vill hjälpa andra föräldrar som är i samma svåra situation som jag själv varit i", säger Björn Cronzell, grundare av appen POOW The Food Hero.

”Vi saknade den här appen när han var yngre. En superhjälte tilltalar barnen och fungerar som en klockren distraktion från obehaget som uppstår vid måltiden", säger mamma till 8-årig son som drabbades av ätsvårigheter redan när han var 3 månader gammal.

Stort intresse från sjukvården
Även inom sjukvården är det stor efterfrågan på nya och innovativa hjälpmedel mot barns ätsvårigheter, och nu har appen börjat användas inom olika avdelningar på bland annat Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och på Länssjukhuset i Kalmar.

”Vi har skaffat appen till vår verksamhet och jag använder den nu i mitt arbete", säger Marie Börjesson, logoped vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Undervisning, lärande

Kategorier

  • föräldrar
  • barn
  • autism
  • ätsvårigheter

Regioner

  • Skåne

POOW Applications AB startade 2016 och har utvecklat appen POOW The Food Hero för barn med ätsvårigheter. I företaget arbetar Björn Cronzell (kreatör), Marika Härstedt (VD/kommunikation) samt Per-Magnus Espgård (ekonomi). Företaget sitter i entreprenörshuset Minc i Malmö.

Kontakter

Marika Härstedt

VD Kommunikation 0739282479