Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Porsche spår minskad försäljning efter sitt bästa år

Trots den ekonomiska nedgången blev räkenskapsåret 2007/08 ett nytt rekordår för Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, med den högsta vinsten, största omsättningen, bästa försäljningen och största produktionen någonsin. Framgången har lett till flera nyanställningar inom Porsche Group. Porsche kan dock inte undgå den betydande nedgång i efterfrågan som drabbat hela bilindustrin och räknar med minskad försäljning under nuvarande räkenskapsår 2008/09.

Räkenskapsåret 2007/08 blev Porsches mest framgångsrika under företagets 60-åriga historia. Vinsten före skatt ökade med 46 procent till 8,569 miljarder Euro.

Den stora vinstökningen har än en gång påverkats av Porsches innehav i Volkswagen AG, Wolfsburg. Porsches operativa resultat före skatt har utvecklats mycket tillfredsställande. Korrigerat för specialeffekter från hedge-operationer liksom för resultatet av Porsche SE's aktieinnehav, uppgick det till omkring en miljard Euro.

Ökade utvecklingskostnader för bland andra Panamera-serien, hybriddrift för Cayenne, nya motorer med lägre förbrukning och nya bilmodeller, har tyngt resultatet.

Den utvecklingen uppvägdes mer än väl av optionsaffärer i Volkswagen-aktier. Bidraget från de här affärerna uppgick till 6,834 miljarder Euro (föregående år 3,593 miljarder Euro). Vid slutet av räkenskapsåret uppgick Porsches innehav i VW till 22,3 procent av alla aktier. Porsches vinstandel uppgick till 1,007 miljarder Euro varav 160,4 miljoner var i form av utdelning.

Gruppens årliga överskott (vinst efter skatt) ökade med 51 procent till 6,392 miljarder Euro under perioden. Vinsten per aktie, korrigerad efter split, blev 35,94 Euro (23,98 Euro förra året) per stamaktie och 35,95 Euro per preferensaktie (23,99 Euro föregående år). Porsches aktieägare kommer att få del av den vinsten. Till årsstämman i Stuttgart den 30 januari 2009, föreslås en utdelning på 0,694 Euro per stamaktie och 0,70 per preferensaktie liksom att öka specialutdelningen till två Euro per stam- och preferensaktie (1,50 Euro föregående år) med anledning av det stora tillfälliga överskottet. Det innebär att den totala utdelningen ökar till omkring 472 miljarder Euro (384 miljarder Euro föregående år), en ökning med cirka 23 procent.

Sammantaget visar räkenskapsåret för Porsche Automobil Holding ett mycket gott resultat. Omsättningen ökade med 1,3 procent till 7,466 miljarder Euro. Försäljningen i det helägda bilbolaget Dr. Ing. h.c. F. Porsche, ökade med 1,2 procent till 98 652 bilar. Bakom ökningen ligger först och främst Cayenne-serien. Den slog försäljningsrekord med 45 478 bilar en ökning, med 34 procent.

Trots överlämningen till nya 911 Carrera andra delen av räkenskapsåret 2007/08, slutade försäljningen av 911-serien bara 16 procent under förra årets höga siffra med 31 423 sålda bilar. Försäljningen av Boxster-serien inklusive Cayman blev 21 747 sålda bilar, en minskning med 16,8 procent jämfört med föregående år.

Porsche Group har nu för första gången fler än 12 000 anställda. Den totala produktionen under räkenskapsåret 2007/08 var 105 162 bilar, en ökning med 3,3 procent. Leipzig-fabriken nådde det absoluta kapacitetstaket med 48 497 Cayenne tillverkade, den högsta siffran någonsin. Det innebär en ökning med 34,1 procent jämfört med föregående år. Tillverkningen av 911 i Stuttgart-Zuffenhausen blev 34 303 bilar, en minskning med tolv procent. Den totala tillverkningen av Boxster-serierna blev 22 356 bilar, en minskning med 16,3 procent.

Porsche Automobil Holding SE räknar med en betydande försäljningsminskning innevarande räkenskapsår 2008/09. Tecknen på tydligt minskad efterfrågan i bilindustrin är tydliga världen över och det är praktiskt taget omöjligt att förutse utvecklingen, framförallt i USA som är Porsches enskilt största marknad.

Porsche kommer knappast att kunna undgå den nedåtgående trenden och idag tror vi inte att vi kommer att kunna upprepa de höga försäljningssiffrorna från föregående år. Omsättningen från de fyra första månaderna i det innevarande räkenskapsåret, från första augusti till den sista november kommer att sluta på drygt två miljarder Euro, mot 2,36 miljarder Euro under samma period förra året. Försäljningen pekar i samma riktning, omkring 25 200 bilar under nuvarande period jämfört med 30 700 förra året. Exakta siffror kommer i interimsrapporten i mitten av december.

Trots försäljningsminskningen upprätthåller Porsche sin policy att inte ge rabatter. I stället anpassas produktionen till den verkliga efterfrågan och fabriken i Zuffenhausen kommer att hållas stängd sju dagar fram till slutet av januari.

Porsche räknar med att nästa stora händelse under räkenskapsåret blir introduktionen av nya fyrsitsiga, fyrdörrars Panamera Gran Turismo.


För ytterligare information kontakta Bosse Janson på tel 08-553 869 12 eller e-mail: bosse.janson@porsche.se
Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, Boxster, Cayman och Cayenne. År 2007 tillverkades nära 100 000 Porsche varav 480 registrerades i Sverige. Porsches största marknader är USA och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom Porsche Center som finns i Borås, Göteborg, Helsingborg, Karlstad och Stockholm.

Ämnen


Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, 718, Taycan, Macan, Cayenne och Panamera. År 2022 registrerades 2 670 Porsche i Sverige. Helelektriska bilar och plug-in hybrider är en viktig del av märkets modellstrategi och utgör över 60 % av försäljningen på den svenska marknaden. Porsches största marknader är USA, Kina och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom Porsche Center som finns i Borås, Danderyd, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro.

Kontakter

Andreas Lundberg

Andreas Lundberg

Presskontakt +46 (0)8 120 810 05

Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Macan, Cayenne och Panamera

Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Macan, Cayenne och Panamera. År 2018 registrerades 1 830 Porsche i Sverige. Porsches största marknader är Kina, USA och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom Porsche Center som finns i Borås, Danderyd, Göteborg, Helsingborg, Kalmar, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro.

Porsche Sverige
Smista Allé 44
141 74 Segeltorp
Sverige