Gå direkt till innehåll
Kristin Persson, innovationsledare i Höör kommun och Fredrik Bergström, socialchef i Nora kommun, delar insikter om implementering av mobila trygghetslarm med  moderator Anna Lena Frändeborn, välfärdsambassadör för Posifon, under Vitalismässan.
Kristin Persson, innovationsledare i Höör kommun och Fredrik Bergström, socialchef i Nora kommun, delar insikter om implementering av mobila trygghetslarm med moderator Anna Lena Frändeborn, välfärdsambassadör för Posifon, under Vitalismässan.

Nyhet -

Vi dör pilot-döden i Sverige

Svenska kommuner tar inte sitt ansvar när det kommer till att införa välfärdsteknik. Cheferna behöver visa större mod för att kunna införa tekniken. I dag dör vi pilot-döden. Vi testar utan plan på att införa och hinner därmed inte se de positiva effekterna.

Det hävdade Fredrik Bergström, socialchef i Nora kommun på scenen under Vitalis-mässan i Göteborg förra vecka.

Både han och Kristin Persson, arbetsterapeut och innovationsledare i Höör kommun menar att omsorgen på allvar behöver inse att välfärdstekniken inte längre är ny - utan snarare oumbärlig.

En smidig implementering

I samtal på scenen med moderator Anna Lena Frändeborn, välfärdsambassadör för Posifon, låg fokus på hur vi gör implementeringen mer effektiv och hur vi hittar resurser till att kunna erbjuda mobila trygghetslarm till våra seniorer.

Nora och Höör kommun har två mycket olika organisationer för hantering av hemtjänstens trygghetslarm. Fredrik och Kristin menar att det viktigaste är att använda befintliga resurser och inte låta organisatoriska frågor hindra framsteg. Låt inte organiseringen vara ett svepskäl för att inte komma igång, var Kristins viktigaste budskap.

Kristin och Fredrik påpekade båda att mobila trygghetslarm inte är ny teknik längre och det borde således inte kräva en pilot som i sin tur tar onödig tid och resurser bort från införandet.

Förskjutet inflyttande

Anna-Lena frågade även Fredrik och Kristin hur det kommer sig att vi för det mesta lyfter upp personer med kognitiv svikt när vi tar fram exempel på de mobila trygghetslarmens viktiga funktion. Särskilt när de i själva verket är en liten målgruppen jämfört med behovet hos aktiva seniorer.

Fredrik konstaterar att detta kanske görs för att de historierna ofta ligger nära till hands i och med att konsekvenserna och vinsterna med mobila trygghetslarm blir så tydliga i situationer där det rör sig om kognitiv svikt.

Det finns ju inte så mycket att berätta om en aktiv senior som bara vill ta sin promenad och som använder larmet varje dag - men det är hos denna målgrupp som de stora möjligheterna till självständighet för den enskilde finns. Samt de åtgärderna som verkligen kan påverka budgeten i form av förskjuten inflyttning på äldreboende, menade han.

Finansiering -vem bestämmer?

Samtalet fördes naturligt nog även in på hur man får pengarna till att arbeta med välfärdsteknik i en redan pressad budget.

Hur ser samtalet ut när du gått över budgeten 2 miljoner ”medvetet”? ville Anna-Lena veta. Fredrik underströk i sitt svar att det är verksamheten och den enskildes behov som styr. Om den enskilde ska ha en rullator eller höj- och sänkbar säng så beror det på behovet och vad vi vill uppnå. Det är aldrig ekonomen som avgör det. Hans råd var snarare att låta ekonomen räkna på om kommunen ska hyra eller köpa hjälpmedel.

Välfärdsteknik får aldrig vara en ekonomifråga, det måste vara en tjänstefråga, en fråga om hur vi skapar värde för de som behöver vårt stöd. Vi behöver tänka runt och skapa ett långsiktigt vinnande, var Fredriks bästa råd i frågan.

Börja där du är

Slutligen, lyfte Kristin och Fredrik fram vikten av att börja där man är och inte göra implementeringen onödigt komplicerad.

Sammanfattningsvis bjöd årets Vitalis-mässa på en mängd viktiga dialoger och nya insikter. Kommuner och beslutsfattare uppmuntrades att fortsätta arbeta för att implementera mobila trygghetslarm och därigenom förbättra livskvaliteten för människor.

Viktiga punkter och konkreta tips som lyftes fram i samtalet:

  • Undvik att låta organisatoriska hinder hindra framsteg.
  • Dela och lyft fram personliga erfarenheter och framgångsrika exempel för att visa på vikten och effekten av mobila trygghetslarm.
  • Kommuner och chefer bör ta ett större ansvar för införandet av välfärdsteknik, och visa mod och ledarskap i processen.
  • Välfärdsteknik bör aldrig enbart betraktas som en ekonomifråga, utan snarare som en tjänstefråga som kan leda till långsiktiga vinster.
  • Påbörja implementeringen med de resurser och förutsättningar som redan finns tillgängliga, istället för att invänta perfekta förhållanden.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Aina Thunem

Aina Thunem

Presskontakt Kommunikationsansvarig Norden +46 70 0900 217
Henrik Essunger

Henrik Essunger

Presskontakt VD Norden

Relaterat innehåll

Ledande i Sverige på GPS-larm och välfärdsteknik

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Tillsammans med omsorgen arbetar vi för att alla ska känna sig trygga, fria och självständiga. Vi utvecklar frihetsskapande tjänster som ger våra användare god livskvalitet. För oss är det viktigt att vara lyhörda, att se och lösa kundens individuella behov. Vi är kunskapsbärare, tankeledare och arbetar hårt för att ligga i framkant för att få ut det bästa ur välfärdstekniken.

Vi brinner helt enkelt för att varje användare skall känna sig trygg, fri och aktiv - både inne och ute.

Posifon AB

Sven Hultins gata 9c
412 58 Göteborg
Sverige