Gå direkt till innehåll
Mikael Lindgren på Tullverket och Tomas Stjernenfall på Bring
Mikael Lindgren på Tullverket och Tomas Stjernenfall på Bring

Pressmeddelande -

Bring i nytt samarbete med Tullverket – ska förebygga narkotikainflöde

Bring har ingått en samarbetsöverenskommelse med Tullverket. Syftet är att gemensamt bekämpa tullbrottslighet och förhindra narkotikainflöde.

När det gäller de vanligaste preparaten såsom cannabis, amfetamin och kokain har mängden Tullverket tagit i beslag under 2023 nästan fördubblats jämfört med 2022. För att stärka säkerheten och tryggheten i transportflödet är det avgörande att företag och myndigheter samverkar. Av den anledningen har Bring och Tullverket förstärkt sitt samarbete.

- Vi vill under inga omständigheter användas av kriminella individer eller nätverk för att transportera narkotika inom eller genom Sveriges gränser. Det här avtalet är en delkomponent för Brings förebyggande arbete för att trygga våra medarbetare, våra kunder och våra leveranser, säger Tomas Stjernenfall, säkerhetschef på Bring.

Narkotikainflöde är en särskilt farlig form av tullbrottslighet. Det hotar inte bara den ekonomiska stabiliteten utan även människors hälsa och välbefinnande, samt finansierar kriminella nätverk. Genom ett tätt samarbete med Tullverket kan Bring aktivt bidra till att stoppa narkotikainflödet.

- Transporter och varuflöden utnyttjas i allt högre grad av organiserad brottslighet för att smuggla varor som till exempel narkotika, vapen och tobak. Detta drabbar även de legala företagen som utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Genom att samverka där vi utbyter information kan vi tillsammans upptäcka, stoppa och förhindra flödet av illegala transporter i det legala flödet, säger Mikael Lindgren, sakkunnig på Tullverket.

  Inom ramarna för samarbetet ingår bland annat en utökad underrättelseplikt, där Brings personal åtar sig att på eget initiativ underrätta Tullverket vid misstanke om tullbrottslig verksamhet (inklusive narkotika- och vapeninflöde).

  Ämnen


  Bring löser vardagslogistiken åt små och stora företag i hela Norden. Bring hanterar paket, bud och gods – och kan även hjälpa till att installera den beställda tvättmaskinen, eller bära in den nya soffan och samtidigt ta med den gamla. Bring är en del av Posten Bring-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Koncernen har som mål att senast 2025 endast använda förnybar energi till sina fordon och fastigheter.

  Välkommen till Bring Sverige!

  Bring löser vardagslogistiken åt små och stora företag i hela Norden. Bring hanterar paket, bud och gods – och kan även hjälpa till att installera den beställda tvättmaskinen, eller bära in den nya soffan och samtidigt ta med den gamla. Bring är en del av Posten Bring-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Koncernen har som mål att senast 2025 endast använda förnybar energi till sina fordon och fastigheter.

  Bring Sverige

  Besök våra andra nyhetsrum