Blogginlägg -

Blogg: Nu engagerar vi oss i 2030-sekretariatet

Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta överlämnades till regeringen innan jul (se tidigare inlägg). Och Anna-Karin Hatt, som lovade att läsa de över 1100 sidorna under julen, tycker att utredningen är mycket utförlig och en bred åtgärdskatalog för politikerna att välja från. 

Utredningen har visat att målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går att uppnå, att det samtidigt ger bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för bl.a svensk fordonsindustri och attraktivare städer. Men vilka åtgärder bör genomföras, är de tillräckligt ambitiösa, vad kommer de att få för effekter, hur ser vägen mot slutmålet ut, och hur ligger vi egentligen till? Detta ska 2030-sekretariatet arbeta med!

2030-sekretariatet blir prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer – allt i ett. Utgångspunkten är att Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Vi har en stark fordonsindustri, inte minst på den tunga sidan, drivmedelsbolag som investerar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen, och en världsledande telekomsektor. Därtill en stark elkraftsindustri och nära nog fossilfri elproduktion. Nu är det dags att använda dessa förutsättningar fullt ut, och samla alla aktörerna i en branschöverskridande gemenskap. 

Men varför engagerar sig Power Circle i detta? 

Givetvis för att verka för att el får den plats den förtjänar bland övriga drivmedel. Detta är dock långt ifrån självklart. Det finns många alternativa bränslen, och varje bränsle har sina förespråkare som lyfter det till skyarna. I 2030-sekretariatet finns ST1, Lantmännen, SveBio, Energigas Sverige, AGA, Scania, Vätgas Sverige, SEKAB m.fl engagerade. Kommer någon av dessa att lyfta fram el som ett bra alternativ för exempelvis personbilar eller stadsbussar? Kommer dessa att förespråka att ett investeringsstöd för laddplatser införs? Det är inte säkert, och för att få el och elektrifiering med på agendan engagerar vi oss i detta. Förutom partnerföretaget MoveAbout är det få andra aktörer inom elektrifiering som är engagerade. 

Arbetet har precis påbörjats, ett första möte arrangerades i slutet av januari. Under våren kommer sekretariatet, som sköts i FORES regi, att ta form och bli verksamt. Vårt bidrag till 2030-sekretariatet kommer bl.a bestå i att förse sekretariatet med underlag (exempelvis elbilsstatistiken ELIS), komma med inspel och åsikter i arbetet samt att delta på ett antal partnermöten under året. Jag hoppas att ni kommer följa 2030-sekretariatets arbete, och kom gärna med inspel när ni får möjlighet!

// Olle Johansson, Power Circle 

    

Relaterade länkar

Ämnen

  • Energi

Taggar

  • el
  • e-mobility

Presskontakt

Johanna Lakso

Presskontakt VD +46 (0) 70-898 32 08

Relaterade nyheter