Pressmeddelande -

Håbohus ger energibesparing i julklapp till sina hyresgäster

Bostadsföretaget Håbohus i Bålsta blir först av de kommunala bolagen att köpa in The Pac. Håbohus arbetar aktivt för att minska energianvändningen och som en del i det arbetet har företaget valt att ge The Pac i julklapp till samtliga hyresgäster. Detta för att göra dem medvetna om vilka apparater i hemmet som står på standby och drar ström i onödan.

The Pac är en svensk innovation som gör ström synlig med hjälp av ett blått ljus som rinner i sladden till grendosan, liksom rinnande vatten. Genom att ge The Pac i julklapp till sina hyresgäster vill Håbohus uppmana dem att sluta slösa ström. En minskad energikonsumtion i fastigheterna gynnar hyresgästerna i form av lägre elkostnader.

- Nu vill vi göra något som kommer till direkt nytta för våra hyresgäster, samtidigt som det bidrar till en minskad energianvändning och värnar om miljö. The Pac gör oss medvetna om elanvändningen och får oss att reagera på den. Därför har vi bestämt oss för att ge denna julklapp till våra hyresgäster, säger Mats Norrbrand, vd för Håbohus.

När vi blir medvetna om strömmen som går till spillo i standby-läge blir vi också påminda om att stänga av dessa apparater. Ett hushåll kan minska sina elkostnader med cirka 15 procent bara genom att stänga av standby-strömmen. Om alla hushåll i Sverige skulle använda The Pac och stänga av sina standby-apparater kan vi minska koldioxidutsläppen med lika mycket som samtliga motordrivna fordon i Sverige släpper ut varje år.

Håbohus arbetar ständigt för att minska företagets energianvändning och miljöpåverkan. Det arbetet innebär bland annat att de energieffektiviserar befintliga fastigheter och jobbar för att nyproducerade fastigheter ska påverka miljön i så låg utsträckning som möjligt.

- Våra fastigheter förses med styrutrustning som nyttjar byggnadernas värmetröghet och överskottsvärme för att spara energi. Vi investerar även i förnybar energi så som solceller, där den senaste installationen kommer producera cirka 10 procent av vårt årliga elenergibehov. Nu tar vi ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet genom att ge energieffektiviseringsverktyget The Pac till alla hyresgäster, berättar Leif Zetterberg, styrelseordförande för Håbohus.

För mer information, kontakta:
Mattias Dahlberg, Driftschef, Håbohus, Tfn: +46 706 48 23 75, mattias.dahlberg@habohus.se

Jenny Persson, PR Manager, Poweraware, Tfn: +46 702 73 01 86, jenny.persson@poweraware.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • energi
  • energiförbrukning
  • fastigheter
  • miljö
  • hållbarhet
  • poweraware
  • the pac
  • håbohus

Poweraware är ett bolag som grundades 2014 i Stockholm, med visionen att spara ström, pengar och vår planet. Poweraware är med i startup-hubben THINGS och i oktober 2015 blev bolaget en av tolv finalister i TechMatch Slovakia. The Pac är en svensk patenterad innovation som bland annat kan hjälpa företag att uppfylla miljöcertifieringen ISO 14001.

Kontakter

Jenny Persson

Presskontakt PR Manager +46 702 73 01 86

Relaterat innehåll