Pressmeddelande -

NYA REGLER FÖR DIG SOM ÄR EGENFÖRETAGARE

Från den 1 juli 2010 kommer reglerna att ändras inom sjuk- och föräldraförsäkringen för dig som är företagare. Bland annat förlängs karenstiden från en dag till sju dagar.

Det är många nyheter som kommer vid halvårsskiftet. Det är ändringar i karenstiden, hur länge ditt företag räknas som nystartat, ändrat högriskskydd och nya regler för tillfällig föräldrapenning.

Den grundläggande karenstiden utökas från en dag till sju dagar. Egenavgiften sänks då också från 6,78 procent till 6,04 procent. Du kan också välja fler alternativa karenstider än tidigare. Läs mer om hur karensdagar påverkar din skatt.

Om du väljer att ha kvar den grundläggande karenstiden på sju dagar gäller ett allmänt högriskskydd som ger dig rätt till sjukpenning redan från första dagen om du har varit sjuk i fler än fem sjukperioder under 12 månader i totalt minst 21 dagar. Du kan även ansöka om ett särskilt högriskskydd.

När du nu startar ett företag räknas det som nystartat i två år. Under den tiden har du rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar det som en anställd skulle få.

Reglerna för tillfällig föräldrapenning ändras också. Under maximalt fem dagar per sjudagarsperiod kan du få tillfällig föräldrapenning. Om du arbetar mer än fem dagar per vecka kan detta innebära att tillfällig föräldrapenning inte betalas ut för dagar du tänkt att arbeta.

 

Så här räknar du ut din tillfälliga föräldrapenning:

(80 % av din sjukpenningrundade inkomst * 0,97)/260 = Din tillfälliga föräldrapenning per dag.

Mer information hittar du på Försäkringskassan.

Med vänlig hälsning

PP Pension

Patrik Schön

Marknad

__ www.pppension.se

PP  Pension, Box 6419        TEL 08 729 90 50            patrik.schon@pppension.se

113 82 Stockholm                FAX 08 728 00 09                DIREKT 08 729 90 94

BESÖK Norrtullsgatan 5                                              MOBIL   070 689 46 14

___________________________________________________________________

Vi erbjuder ett brett utbud av pensionsförsäkringar till alla i medie- och informationsbranschen.

Vi prioriterar enkla och begripliga produkter, trygg och säker avkastning samt låga avgifter

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • sgi
  • pp pension

Alla inom media och reklam kan spara i PP Pension. PP Pensions uppdrag från huvudmännen Journalistförbundet, Unionen och Medieföretagen är att hjälpa alla i mediebranschen till ett bra sparande och en trygg pension. Allt överskott går tillbaka till spararna. Drygt 36 000 personer på mer än 700 företag är kunder i PP Pension. 

Kontakter

Kjell Norling

Presskontakt VD 08-729 90 90