Pressmeddelande -

PP Pension förvärvar kontorsfastigheter i Stockholm

PP Pension Försäkringsförening har ingått avtal med fastighetsbolaget Diligentia om förvärv av de två kontorsfastigheterna Adonis 17 och Munklägret 24. Båda fastigheterna är centralt belägna i strategiskt attraktiva lägen i Stockholm. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta på cirka 14 500 kvm.

PP Pension arbetar sedan många år med en robust och väldiversifierad kapitalförvaltningsportfölj, där fastighetsinvesteringar är en viktig komponent. Målet är att skapa en konkurrenskraftig avkastning över tid till en risknivå som är anpassad till föreningens långsiktiga pensionsåtagande. PP Pensions avkastning har under många år legat i det absoluta toppskiktet bland svenska pensionsbolag.

I syfte att öka diversifieringen i föreningens fastighetsportfölj, som historiskt har bestått av en hög andel bostadsfastigheter, tog PP Pensions styrelse under hösten 2010 ett inriktningsbeslut att öka inslaget av kommersiella fastigheter.

– Förvärven av Adonis 17 och Munklägret 24 är i linje med vår strategi att komplettera PP Pensions bostadsfastigheter med noga utvalda kommersiella objekt. De båda fastigheternas sinsemellan olika egenskaper gör att de passar väl in i vår filosofi att bygga en balanserad portfölj, säger Viveka Ekberg, VD  PP Pension.

– Med de två nyförvärven i fastighetsportföljen räknar vi med att PP Pension får en något förändrad fördelning mellan direktavkastning och värdeförändring, vilket är bra för den långsiktiga avkastningen. PP Pensions inriktning mot fastighetsinvesteringar i Stockholm och Malmö/Lund, två av Sveriges kanske mest expansiva regioner, bedömer vi är intressant för våra kunder, säger Cecilia Thomasson Blomquist, kapitalförvaltningschef PP Pension.


För ytterligare information kontakta:

Viveka Ekberg, VD PP Pension

Tel: 08-729 90 50, 070-262 45 36

Cecilia Thomasson Blomquist, kapitalförvaltningschef PP Pension

Tel: 08-729 90 50, 076-569 90 77

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • pp pension
  • fastighet

Alla inom media och reklam kan spara i PP Pension. Uppdraget från Medieföretagen, Journalistförbundet och Unionen är att hjälpa mediebranschen till ett bra sparande och en trygg pension. Allt överskott går tillbaka till spararna. PP Pension erbjuder pensionssparande i både traditionell försäkring och fondförsäkring. I dag har PP Pension 32 000 försäkrade och 530 kundföretag. Det förvaltade kapitalet uppgår totalt till cirka 9,8 miljarder kronor.

Kontakter

Kjell Norling

Presskontakt VD 08-729 90 90