Gå direkt till innehåll
Patientsäkerhetsberättelsen för 2013 klar

Nyhet -

Patientsäkerhetsberättelsen för 2013 klar

Nu finns Praktikertjänsts patientsäkerhetsberättelse för 2013 tillgänglig. Det är även dags för alla verksamheter att göra en lokal redogörelse för sitt patientsäkerhetsarbete.

Enligt Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 finns en skyldighet att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara klar senast 1 mars 2014 och finnas tillgänglig för var och en som önskar ta del av den. Den ska innehålla information om hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat man uppnått. Man ska också ange mål för patientsäkerhetsarbetet under kommande år.

Inom Praktikertjänst upprättas årligen en patientsäkerhetsberättelse på vårdgivarnivå. Det är en koncernövergripande redogörelse över patientsäkerhetsarbetet i Praktikertjänst AB. Varje verksamhet ska också upprätta en redogörelse för det lokala patientsäkerhetsarbetet, som tillsammans med den koncernövergripande utgör en komplett redovisning av patientsäkerhetsarbetet.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Erik Magni (tjänstledig)

Erik Magni (tjänstledig)

Presskontakt Presschef Praktikertjänst 010-1283666 (pressjour)

Relaterat material