Gå direkt till innehåll
Hälsokoll hos tandläkaren utmärkt initiativ anser socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c)

Pressmeddelande -

Hälsokoll hos tandläkaren utmärkt initiativ anser socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c)

När socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c) igår träffade representanter för den privata och offentliga tandvården i Borlänge, diskuterades flera aspekter av kopplingen munhälsa-allmänhälsa.

Okända höga blodtryck upptäcktes hos tandvården
Deltagarna fick lära känna Praktikertjänsts Hälsosatsning och även praktiskt se hur det går till när man hos tandläkaren i samband med den vanliga munundersökningen också får sitt blodtryck och blodsocker kontrollerat. Detta skedde hos tandläkare Elis Langemar, i Borlänge, en av 160 mottagningar inom Praktikertjänst som är med i Hälsosatsningen – och en av sju i Dalarna. Både hos Dalatandläkarna och övriga i landet, har man hittills funnit att ungefär 10 % av patienterna hade ett förhöjt blodtryck som de tidigare inte kände till. När ett förhöjt värde upptäcks hos tandvården skickas patienten vidare till medicinsk vårdgivare – tandläkaren ställer inte någon diagnos utan riskidentifierar bara.

Det finns många anledningar till att tandvården är lämpad att utföra denna enklare hälsoscreening. Den viktigaste är kanske att man träffar sina patienter mycket regelbundet. Över 90 procent av den vuxna svenska befolkningen besöker tandvården minst en gång vart annat år.

– Ett mycket spännande och värdefullt initiativ för att tidigt finna höga blodtryck och diabetes, säger Kenneth Johansson. Han efterlyser en ny handlingsplan för att just upptäcka typ2-diabetes på ett tidigt stadium, och att kunna testa sig hos tandläkaren anser han är en intressant möjlighet. Högt blodtryck och diabetes är två folksjukdomar som om de upptäcks tidigt kan förhindras, eller åtminstone lindras, så att risken för följdsjukdomar som t ex stroke minimeras.

Nya steg i tandvårdsreformen
Vid träffen kunde Kenneth Johansson också berätta mer om planerade nya steg när det gäller tandvårdsreformen. Han konstaterade att det i samhället finns en grupp patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får en försämrad munhälsa. För den här gruppen planeras nya riktade insatser, och socialdepartementet har därför tillsatt en arbetsgrupp under ledning av Curt Malmborg med uppdrag att utforma förslag på hur dessa bör se ut. Förslaget ska presenteras senast den 1 oktober 2010.

För mer information kontakta:
Annette Birnbaum, Informationsansvarig Praktikertjänst Tandvård, e-post: annette.birnbaum@ptj.se, tfn 08-789 40 49, 070-789 40 49.
Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c), e-post: kenneth.johansson@riksdagen.se.

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Intresserade patienter kan finna en tandläkare som erbjuder den enklare hälsokoll som nämns ovan på www.alltomdinatander.se.Inom Praktikertjänst Tandvård finns cirka 1 400 tandläkare, ungefär 50 tandtekniska laboratorier samt några verksamhetsansvariga tandhygienister. Mottagningarna och laboratorierna finns över hela landet. Omsättningen uppgick 2008 till 4,5 miljarder kronor och antalet medarbetare var 5 600. Praktikertjänst AB är Sveriges största privatdrivna tandvårdsföretag där aktieägarna själva arbetar med tandvård. Verksamheten har en producentkooperativ ram. www.alltomdinatander.se, www.tandvard.praktikertjanst.se.

Kontakter

Erik Magni

Erik Magni

Presskontakt Presschef Praktikertjänst 010-1283666 (pressjour)

Praktikertjänst - långsiktigt hållbar vård för alla i hela Sverige

Praktikertjänst är en av Sveriges största vårdgivare med både de nöjdaste patienterna och medarbetarna. Vi är kooperativt ägda och styrda av 1200 ledande praktiker - bland annat tandläkare, tandhygienister, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och psykologer. Vår vision är långsiktigt hållbar vård för alla i hela Sverige. I över 60 år har vi tillsammans utvecklat svensk vård utifrån ett praktikerperspektiv och varje dag gör 8000 medarbetare verklig skillnad för våra patienter på 750 mottagningar i hela Sverige.

Praktikertjänst
Adolf Fredriks Kyrkogata 9
103 55 Stockholm
Sverige