Pressmeddelande -

Prata Om Alkohol gästföreläser i London

Den 18 oktober är Per Hazelius från Prata Om Alkohol som enda svensk aktör inbjuden till Royal Society of Medicine i London för att presentera organisationens populära skolprogram. Konferensen syftar till att lyfta fram forskning och framgångsrika metoder för att motverka ungdomars konsumtion av alkohol.

Prata Om Alkohols skolprogram startade 2006. Sedan dess har 75 % av Sveriges högstadier och gymnasier beställt skolmaterialet. Under denna period har programmet med goda resultat också lanserats i länder som Finland, Danmark och Estland. Till följd av Prata Om Alkohols framgångar har också intresset för programmet vuxit i övriga Europa.

Prata Om Alkohols deltagande i konferensen syftar till att ge exempel på framgångsfaktorer och dela med sig av erfarenheter från organisationens sex år långa hälsofrämjande arbete i Sverige.

- För oss är det här en fantastisk möjlighet, säger Prata om Alkohols projektledare Per Hazelius. Vi är den enda svenska aktör som är inbjuden och det är inspirerande att vi blir uppmärksammade på det här sättet. Det visar att vårt sex år långa arbete bygger på rätt grund och metod.

Kontakta Prata Om Alkohol
Tel: 08-410 214 64
E-post: info@prataomalkohol.se
Hemsida: www.prataomalkohol.se

Talare på konferensen ”Alcohol in Moderation”:
• Alexis Capitant, Director of Entreprise et Prévention
• Bosco Torremocha Director General of FAS (Fundación Alcohol y Sociedad) and leader of Programa Pedagógico ‘Adolescencia y Alcohol’
• Gordon Redley, Chair of Trustees, The Alcohol Education Trust
• Helena Conibear, Executive Director of AIM, Alcohol in Moderation
• Mme Despina Spanou, Principal Adviser for Stakeholders and Communication, Directorate General for Health and Consumers, European Commission and Chair of The European Alcohol and Health Forum will comment on the revised EU Alcohol Strategy
• Jim Turner MD, Executive Director of the National Social Norms Institute and Professor of Clinical Medicine at the University of Virginia, USA
• Nyanda McBride PhD, Senior Research Fellow and Project Leader of the National Drug Research Institute, Curtin University, Western Australia.
• Oliver Letwin MP, Minister for Government Policy will comment on the drivers and psychologies behind the Government’s Behaviour Change and ‘nudge’ policy and how this fits with changing the Nation’s attitude to alcohol
• Paul Tuohy, Chief Executive of Mentor and Chair of the Responsibility Deal Alcohol Educatio Group.
• Per Hazelius Project Manager for Prata Om Alkohol
• Professor David Kerr, Professor of Citizenship at Birbeck College, University of London
• Professor Fabrizio Faggiano, Department of Clinical and Experimental Medicine, Avogadro University, Italy
• Sarah Lynch, Senior Research Manager at The National Foundation for Educational Research (NFER)

Ämnen

 • Barn, ungdom

Kategorier

 • alkohol
 • alkoholkonsumtion
 • alkoholprevention
 • alkoholvanor
 • elever
 • förebygga
 • skola
 • skolansvar
 • trygghet
 • värdegrund

Prata Om Alkohol är ett vetenskapligt testat skolprogram som i enlighet med aktuell forskningen bygger på verktyg för effektivt hälsofrämjande arbete i skolan. Programmet har sedan starten 2006 drivits av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media AB (www.kkm.se) med medel från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen (www.spritochvinleverantorerna.se) och Sverige Bryggerier (www.sverigesbryggerier.se).

Prata Om Alkohols metodmaterial för skolan är idag beställt av 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier. Skolprogrammet har även framgångsrikt lanserats i Danmark, Estland och Finland. 2010 genomfördes en vetenskaplig studie av skolprogrammet. Studien visade på positiva effekter som lägre grad av riskbenägenhet och lägre grad av berusning bland de ungdomar som genomgått programmet.

Kontakter

Per Hazelius

Presskontakt Presskontakt Projektledare och pressansvarig 08-410 214 64