Pressmeddelande -

Preems försäljning av Biodiesel 100 ökade med 86 % under 2014

Preem ökade försäljningen av Biodiesel 100 med 86 procent 2014 jämfört med föregående år. Det innebär en koldioxidminskning motsvarande utsläppen från 42 643 personbilar* eller 1 765 lastbilar** under ett år.

Försäljningsökningen av Biodiesel 100 består av en ökad försäljning gentemot primärt återförsäljare och transportkunder.

– Försäljningen av RME ökar främst till transportbranschen som har tuffa miljökrav på sig, vilket är glädjande ur klimatsynpunkt. Vårt mål är att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel i så stor utsträckning som möjligt och Biodiesel 100 är ett bra komplement till vår Evolution Diesel baserad på tallolja, säger Anders Collin, produktchef på Preem.

Preems Biodiesel 100 består av FAME tillverkad från raps (RME) som har de bäst lämpade köldegenskaperna för svenska förhållanden och produkten minskar koldioxidutsläppen med 51 procent i jämförelse med en standarddiesel. Biodiesel 100 tankas primärt av lastbilar och bussar där motortillverkaren har gett sitt godkännande till användningen av produkten. Sammanlagt har Preem 14 stationer där det går att tanka Biodiesel 100. Som en följd av den starka tillväxten av produkten öppnade Preem två nya anläggningar för Biodiesel 100 under 2014.

* Så här har vi räknat: förutsättningar standarddiesel/Biodiesel 100:
– Antal mil/år – 1 218
– Förbrukning per liter/mil – 0,68
– CO2 kg/liter standarddiesel/Biodiesel 100 – 3 CO2/1,36 CO2 
**
– Antal mil/år – 5 000
– Förbrukning per liter/mil – 4
– CO2 kg/liter standarddiesel/Biodiesel 100 – 3 CO2/1,36 CO2 

För mer information kontakta gärna:
Anders Collin, produktchef, tel: 010-450 14 82, e-post: anders.collin@preem.se
Tove Grönkvist, pressansvarig, mobil: 010-450 10 01, e-post: tove.gronkvist@preem.se

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • preem
  • rme
  • biodiesel 100
  • förnybara drivmedel

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2013 var Preems omsättning 89 miljarder SEK.

Kontakter

Preems presstelefon

Presskontakt Presskontakt och förfrågningar +46 70 450 10 01

Niclas Brantingson

Presskontakt Presschef +46 70 362 03 99

Relaterat innehåll