Pressmeddelande -

Stort gap till svenskarnas önskesamhälle

Byråkrati och yttrandefrihet genomsyrar det samhälle vi lever i idag medan stabilitet och trygghet är det vi önskar mer av. Allt enligt undersökningen Sverigestudien 2010+ som för andra året i rad genomför en omfattande kartläggning av svenskarnas värderingar och deras syn på samhället.


Resultatet visar att det finns både framtidstro, frustration och önskan om förändring i samhället. Medan den oro som kunde ses tydligt förra året har tonats ner.


- Ska vi kunna skapa det samhälle som vi alla önskar måste vi börja med att ta tag i vårt eget ansvar: som individ, på arbetsplatsen, i samhället. Att göra svenskarnas värderingar synliga och tydliga är en bra utgångspunkt för att skapa förändring, säger Tor Eneroth, Kulturchef på Volvo IT och en av initiativtagarna till studien.


Studiens utgångspunkt är att människor som får möjlighet att bidra till sin egen och samhällets utveckling upplever en större tillfredsställelse, samt att företag, organisationer och länder med förmåga att skapa engagemang för gemensamma frågor når större framgång.


Tre bärande teman lyfts fram för att förflytta Sverige till ett mer värdebaserat samhälle: Individens värderingar, arbetsplatsens värderingar och samhällets värderingar.
Metoden för studien har utvecklats av Richard Barrett, Institutet Barrett Values Centre i USA. Metoden används för mätning av värderingar hos individer/ledare, i företag och organisationer samt i nationer.

Studien, som genomfördes i mars 2010, är en årlig mätning av kulturen och värdegrunden i nationen. Resultatet av studien kan fritt användas av alla som intresserar sig för vad människor i Sverige anser är viktigt för att leva ett bra liv, privat och på våra arbetsplatser.


Årets studie finansieras och genomförs av: Preera, Volvo IT och Fortos Management Consulting. Arbetet sponsras av Corporate Missions.


För mer information, kontakta studiens initiativtagare:

Tor Eneroth
Kulturchef
Volvo Information Technology AB
031-323 4599

Martin Sande
Management Consultant
Preera
0706-47 96 67

Maria Ivarson
Group Manager
Fortos Management Consulting
031-322 43 01

Ladda ner resultatet av studien här: www.preera.se/preera/sv/sverigestudien

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • ctt
 • management
 • managementkonsult
 • värdeord
 • värdegrund
 • svenskt näringsliv
 • preera
 • organisationsutveckling
 • näringsliv
 • värderingar
 • sverige 2010+
 • martin sande
 • volvo it
 • fortos
 • samhälle
 • önskesamhälle
 • svensken

Regioner

 • Västra Götaland

Preera är ett nordiskt alternativ på managementkonsultmarknaden som arbetar med att förverkliga visioner, utveckla affärer och verksamheter tillsammans med sina kunder. Visionen är att genom den goda utvecklingsprocessen hjälpa företag och organisationer att göra skillnad på riktigt. Preera startade 1998 i Göteborg och har idag drygt 40 medarbetare.

Ytterligare information om Preera finns på www.preera.se.

Kontakter

Emilie Widarsson

Presskontakt Managementkonsult presskontakt 031-750 90 66

Relaterat innehåll