Pressmeddelande -

Preparus - en unik plattform för flexibel, tidseffektiv och flippad fortbildning!

Preparus erbjuder förinspelade föreläsningar med tillhörande reflektions- och diskussionsunderlag och uppföljningssamtal, onlinekurser och webbinarier med flera av Sveriges mest anlitade utbildare kopplade till skola och undervisning. Syftet är att skapa högkvalitativ kompetensutveckling för skolor där kollegiets erfarenheter och kunskaper står i fokus, enligt tanken om flipped classroom.

- Vår utgångspunkt är de behov som lärare ger uttryck för - att framgångsrik fortbildning bör ha direkt koppling till den egna verksamheten, upplevas som tidseffektiv och genomföras kontinuerligt över tid med utgångspunkt i ett kollegialt samtal. Sett till det är vi Sveriges främsta komplement till lärares kompetensutveckling, säger Patricia Diaz, medgrundare av Preparus, doktorand på KTH, legitimerad gymnasielärare, författare och föreläsare.

Preparus är grundat av Patricia Diaz, Jenny Mellåker och Daniel Persson Cirera och tar avstamp i tanken om flipped classroom. Med innehållet på den digitala plattformen vill de ge lärare förutsättningar att använda tiden under fortbildningsdagar mer effektivt. Lärare kan till exempel ta del av en förinspelad föreläsning på valfri tid och plats innan de ses och då använda tiden till diskutera innehållet baserat på sina egna erfarenheter kopplade till den egna verksamheten.

- Det är viktigt för oss att skapa kompetensutvecklingstillfällen som möjliggör ett kontinuerligt och systematiskt lärande över tid, och inte som enskilda stödinsatser. Preparus ger den möjligheten och vi kommer att fortsätta att bygga programlösningar för ett hållbart och långsiktigt lärande inom skolan, säger Daniel Persson Cirera, medgrundare av Preparus och managementkonsult inom digitalisering och organisationsutveckling.

- Till exempel kan en förinspelad föreläsning, reflektions- och diskussionsfrågor och ett videosamtal med aktuell utbildare utgöra en del av en helhet inom ramen för en processutbildning, tillägger Patricia Diaz. Vi vet hur mycket samlad kompetens som finns ute i skolorna, värnar om lärares tid och vill därför med innehållet på Preparus ge lärare förutsättningar för kollegialt lärande.

- Vi genomför löpande pilotprojekt med såväl kommuner som enskilda skolor med syfte att lyssna in och utvärdera hur de vill jobba med kompetensutveckling och signalerna är tydliga - både lärare och skolledare känner sig stärkta i sin profession och upplever att vårt upplägg är både tidseffektivt och givande, berättar Jenny Mellåker, medgrundare av Preparus och specialist på utbildningsplattformar, webbutveckling och design.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Framtidsarenan

Taggar

  • utbildning
  • fortbildning
  • preparus
  • lärare
  • skolledare
  • undervisning
  • flippedclassroom
  • kompetensutveckling
  • rektor

Presskontakt

Patricia Diaz

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0739740444

Daniel Persson Cirera

Presskontakt Ansvarig för avtal, ekonomi och partnerrelationer 0733504065

Jenny Mellåker

Presskontakt Specialist på utbildningsplattformar, webbutveckling och design. 0702503180

Relaterat material