Pressmeddelande -

Förvärv gör Prevas ledande inom inbyggda system i Danmark

Prevas har tecknat ett Letter-of-Intent (LoI) om förvärv av det danska bolaget IO Technologies A/S. Därmed fortsätter Prevas sin expansion i Danmark. En sammanslagning med Prevas nuvarande verksamhet i Danmark ger ett dotterbolag på 60 medarbetare och en omsättning på 50 MSEK. Det innebär att Prevas blir Danmarks ledande leverantör av inbyggda system och ytterligare befäster positionen som ledande i Norden inom inbyggda system. Inbyggda system utgör en viktig komponent i allt fler produkter runt om oss, t.ex. mobiltelefoner, hemelektronik, bilar och flygplan. IO Technologies har levererat inbyggda system till kunder som används till allt från trådlösa personliga sportinstrument till forskningsprojekt för avancerad signalbehandling av ultraljud. Exempel på kunder är Brüel & Kjaer, Radiometer, Danfoss, Grundfos och Vestas. IO Technologies är ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara. Bolaget erbjuder hela kedjan i produktutveckling, från idé till produktion. Förutom kompletta projektleveranser erbjuder IO Technologies spetskompetens inom programvara och elektronik. Bolaget har utvecklat en portfölj med färdiga elektronik- och programvarumoduler som effektiviserar kundens utveckling och minimerar utvecklingstider. IO Technologies expanderar snabbt och har 35 medarbetare i Köpenhamn och Århus samt förväntas 2006 omsätta 29 MSEK. Prevas nuvarande verksamhet i Danmark befinner sig i en stark tillväxtfas med god lönsamhet. Senaste året har både omsättning och antalet anställda fördubblats. Antalet medarbetare förväntas vara 25 vid årets slut. Verksamheten har sin grund i förvärvet av Glaze A/S i inledningen av 2006. - Ett förvärv av IO Technologies innebär att Prevas redan tidigare snabba tillväxt i Danmark och Öresundsregionen förstärks. IO Technologies starka modulportfölj bidrar till att göra Prevas till det naturliga navet för utveckling av moderna och avancerade produkter, säger Anders Englund VD på Prevas. - IO Technologies har, sedan starten 1997, haft stora framgångar på marknaden med god tillväxt. Genom samgåendet med Prevas kan vi ännu snabbare fortsätta vår expansion i Danmark och våra moduler och teknologiplattformar får tillgång till en effektiv organisation för ytterligare tillväxt i Norden och internationellt. Prevas företagskultur, storlek och goda historik gör att IO Technologies verksamhet kommer att passa in på ett mycket bra sätt, säger Gert Hansen en av huvudägarna inom IO Technologies. Anders Englund, VD Prevas AB Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59 E-mail: anders.englund@prevas.se Gert Hansen, Styrelseordförande IO Technologies A/S Tfn: +45 96 14 75 05 E-mail: gh@iotech.dk Om Prevas Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen. Se även www.prevas.se. Om I/O Technologies A/S IO Technologies grundades 1997 och är idag en av Danmarks ledande verksamheter inom avancerad elektronikutveckling. IO Technologies utvecklingskontor i Köpenhamn och Århus består av erfarna ingenjörsteam med inriktning på konstruktion av elektronik och programvara, inbyggda system samt signalbehandling. Se även www.iotech.dk.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Västerås