Pressmeddelande -

Prevas Delårsrapport januari - mars 2006

Framgångsrik tillväxt med ökad lönsamhet • Omsättningen under delårsperioden uppgick till 67,6 Mkr (46,5 Mkr), en ökning med 45 procent. • Resultat efter skatt uppgick till 4,0 Mkr (1,0 Mkr). • Vinst per aktie före utspädning för delårsperioden uppgick till 0,46 kr (0,13 kr). Eget kapital per aktie före utspädning uppgick vid delårsperioden slut till 9,21 kr (6,71 kr). • Orderingången för delårsperioden blev 95,4 Mkr (66,3 Mkr), en ökning med 44 procent. • Genomförda förvärv och god efterfrågan på företagets tjänster utgör basen för den framgångsrika tillväxten. Anders Englund, VD Prevas AB Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59 E-mail: anders.englund@prevas.se Peter Jansson, CFO Prevas AB Tfn: 021-360 19 19, Mobil: 070-191 03 41 E-mail: peter.c.jansson@prevas.se Om Prevas Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, se www.prevas.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans