Pressmeddelande -

Prevas expanderar i Stockholm, tecknar Letter of Intent om förvärv av Avantel

Prevas, ledande i Norden inom inbyggda system, har tecknat ett Letter of Intent angående förvärv av Avantel AB. Avantel erbjuder spetskompetens inom inbyggda system på Stockholmsmarknaden. Ett förvärv av Avantel stärker ytterligare Prevas position på den expansiva marknaden för inbyggda system. Dagens snabba teknikutvecklig gör att produkter överallt runt om oss styrs av datorer, t.ex. mobiltelefoner, hemelektronik, bilar och flygplan. Produkterna ser inte ut som datorer, men de innehåller många mikroprocessorer som kör ännu fler rader programkod. De kallas inbyggda datorsystem. Marknaden för inbyggda system befinner sig i en mycket kraftig tillväxtfas. Avantels förmåga att framgångsrikt driva produktutveckling från idé till lönsam produkt och bolagets gedigna kompetens inom elektronikkonstruktion, inbyggda system, mikroprocessorteknik och en ovanligt god kunskap om störtålighet och konstruktion av säkra system utökar Prevas spetskompetens inom utveckling av intelligenta produkter. Avantel har gedigen erfarenhet av branscher med mycket högt ställda krav, som medicinsk teknik, rymd, flyg och konsumentprodukter, med kunder som Electrolux, PacketFront, SciBase m.fl. ”Genom förvärv av Avantel påskyndas vår expansiva satsning i Stockholm inom inbyggda system”, säger Anders Englund, VD på Prevas. ”Vår ambition att leverera produktutveckling i världsklass stärks av Prevas breda tekniska kompetens och framgångsrika projektgenomförande”, säger Maria Månsson, VD och en av huvudägarna inom Avantel. ”Sammangåendet med Prevas möjliggör en kraftigt ökad tillväxttakt för Avantel”, avslutar Maria Månsson. Affären planeras att slutföras vid halvårsskiftet efter genomförd Due Diligence. Ett genomfört förvärv påverkar Prevas resultat 2006 positivt. Anders Englund, VD Prevas AB Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59 E-mail: anders.englund@prevas.se Maria Månsson, VD Avantel AB Tfn: 08-644 14 00, Mobil: 070-864 43 99 E-mail: mm@avantel.se Om Prevas Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, se www.prevas.se. Om Avantel Avantel AB är ett designhus som erbjuder spetskompetens inom elektronikutveckling och produktvård. Produktutveckling med fokus på kvalitet, tillförlitlighet och producerbarhet. Avantels modell med helhetsåtagande och projektansvar ger hög effektivitet i utvecklingsarbetet, vilket medför sänkta kostnader och ökad snabbhet ut på marknaden. För mer information, se www.avantel.se.

Ämnen

  • Företagande