Pressmeddelande -

Prevas får förtroendet att bygga ugnsstyrsystem till Outokumpu Stainless

Prevas har fått en order av Outokumpu Stainless AB i Degerfors. Prevas specialistkompetens inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin är avgörande för projektet. Genom en noggrann styrning av ämnestemperaturen i kundens ugnar förbättrar Prevas kvalitén samt effektiviteten i produktionen och energianvändningen.

I samband med uppgradering och nyinvestering av ugnar på Outokumpu Stainless i Degerfors ses styrsystemen över. Prevas har fått ordern att byta ut styrsystemet för steghärdugnarna till egenutvecklad produkt, FOCS-RF, som är ett marknadsledande system för att optimera alla aspekter för värmning av ämnen för valsning.

Uppvärmning av stålämnen är en energikrävande process. Effektiv styrning av ugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning. Prevas har, tillsammans med branschorganisationerna Jernkontoret och Metallurgical Research Institute AB, tagit fram programvaran FOCS-RF som utför denna optimering. Energibesparingar på 5-10 procent uppnås normalt samtidigt som produktionstakten och kvalitén kontrolleras för maximalt utbyte.

"Vi är mycket glada för ordern som återigen är ett kvitto på att vår specialistkompetens inom ugnsstyrning och satsningen på produkten är rätt. Investeringar av den här typen är mycket relevanta för kunder som tillverkar avancerade stålprodukter och som ser stigande energikostnader och ökad global konkurrens", säger Christer Ramebäck affärsområdeschef Prevas AB.

"Prevas produkt har tidigare visat ge tydliga fördelar inom energiåtgång och produktivitet i anläggningen. Bättre styrning över kvalitet och närhet till support är också viktiga faktorer för oss", säger Magnus Fröberg, projektledare på Outokumpu Stainless AB i Degerfors.

Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av produktivitet och kvalitet är ett måste. Det behövs även innovation i form av nya tekniska lösningar. Prevas har med sitt verksamhetskunnande och i mer än 1 000 industriprojekt sänkt kostnader, höjt kvaliteten och bidragit till att stärka varumärket åt sina kunder.

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem, Prevas AB
Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95
E-mail: christer.rameback@prevas.se

Magnus Fröberg, Projektledare, Outokumpu Stainless AB
Tfn: 070-642 03 16
E-mail: magnus.froberg@outokumpu.com

Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. I ca 25 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 570 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Västerås