Pressmeddelande -

Prevas hjälper framtidens IT-medarbetare

Prevas medverkar i projektet Hi5 som ska förbättra den industrinära forskarutbildningen vid Mälardalens högskola (MdH) och öka intresset för ingenjörsutbildningar. Prevas bidrar med erfarenhet och specialistkunskap och i gengäld kommer Prevas i tidig kontakt med framtidens IT-medarbetare samt de senaste rönen inom forskarvärlden.

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor med över 15 000 studenter och ett utbud med 60 program och 800 kurser. Institutionen för datavetenskap och elektronik vid MdH har startat projektet Hi5. MdH har fått 10 Mkr av den statliga myndigheten Vinnova för att driva projektet.

Projektets syfte är att på olika sätt knyta industri och forskning närmare varandra och att få fler studenter att söka till ingenjörsutbildningar. Flera stora svenska företag är involverade i projektet, bl.a. ABB, Ericsson, Prevas och Volvo Construction Equipment.

Prevas agerar mentorer för studenter, doktorander och forskare, erbjuder exjobb och föreläser om projektmetodik. Metodiken används i Prevas projektleveranser och vi föreläser redan idag om denna metodik på KTH och Uppsala Universitet. Prevas kommer bland annat att erbjuda studenterna att genomlysa genomförda projektlevereranser för att få idéer och komma med förbättringsförslag i en framtida leverans. Mentorskapet hjälper studenterna att koppla teori med praktik och ökar på så sätt studiemotivationen. Prevas hjälper speciellt gärna till med att även visa kvinnliga förebilder i form av systemutvecklare och projektledare inom IT-branschen.

- Vi får möjlighet att tidigt stifta bekantskap med duktiga studenter. Dessutom får vi ett erfarenhetsutbyte där Prevas visar akademikervärlden verkliga problemställningar och MdH ger Prevas de senaste rönen inom forskarvärlden, säger Christer Ramebäck affärsområdeschef på Prevas.

- Projeket ska bidra till att forskarutbildningen bättre anpassas till industrin. Området Industriell IT blir allt viktigare och jag är glad att Prevas, med sin specialistkunskap och erfarenhet inom detta område, medverkar i projektet, säger Ivica Crnkovic på MdH.

Industriföretag lever idag i en stenhård global konkurrens. Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av produktivitet och kvalitet är ett måste. Prevas har under många år arbetat ihop med industrin för att genomföra investeringar inom industriell IT i syfte att utnyttja potential till ökad produktivitet och kvalitet.

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem, Prevas AB
Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95
E-mail: christer.rameback@prevas.se

Ivica Crnkovic, MdH
Tfn: 021-10 31 83, Mobil: 073-960 71 73
E-mail: ivica.crnkovic@mdh.se

Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 560 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

 

 

Ämnen

  • Utbildning