Pressmeddelande -

Prevas säljer dotterbolag som äger och förvaltar industrifastighet i Västerås

Prevas har avyttrat ett av sina två dotterbolaget som äger och förvaltar koncernens industrifastigheter i Västerås. Det bolag som säljs innehar en obebyggd fastighet. Köpare är N E Widerström Schakt AB samt Bodén Mark & Anläggning AB. Försäljningen, som genomfördes med tillträdesdag den 2 maj 2006, ger en positiv kassaflödeseffekt om ca 2,3 Mkr och en positiv resultateffekt efter skatt om ca 0,3 Mkr. Peter Jansson, CFO Prevas AB Tfn: 021-360 19 19, Mobil: 070-191 03 41 E-mail: peter.c.jansson@prevas.se Om Prevas Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, se www.prevas.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans