Nyhet -

Hälsoundersökningar förbättrar inte hälsan

Allmänna hälsoundersökningar av enskilda anställda minskar inte risken för sjukdom och ohälsa. Previa rekommenderar i stället arbetsgivare att genomföra hälso- och arbetsmiljökartläggningar som omfattar alla anställda, eller utvalda grupper. Resultaten av dessa kartläggningar kan sedan användas som underlag för beslut om riktade hälso- och arbetsmiljöfrämjande insatser. På så sätt uppnås kostnadseffektivitet och de samlade insatserna blir en lönsam investering.

Den senaste tiden har frågan om hälsoundersökningarnas nytta uppmärksammats genom en så kallad Cochranerapport, där ett antal vetenskapliga studier om effekten av hälsoundersökningar har sammanställts. Enligt rapporten är de som endast genomgår rena hälsoundersökningar inte friskare än andra och de lever inte heller längre. Urban Svensson, som är företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa, menar att hälsoundersökningar i värsta fall till och med kan förstärka ett ohälsosamt beteende.

– Den som exempelvis stressar eller dricker för mycket, och blir friskförklarad i en hälsoundersökning, tenderar att fortsätta med ett ohälsosamt beteende. Resultatet av undersökningen kan lätt invagga den undersökta i falsk säkerhet. Ett aktivt hälsoarbete på arbetsplatsen är därför nödvändigt om man vill värna om de anställdas hälsa i det långa loppet. Det kan till exempel vara att anställda får tillfälle att träna tillsammans på arbetstid eller att nyckelpersoner på arbetsplatsen utbildas till hälsoinspiratörer, säger Urban Svensson.

Previa uppmuntrar arbetsgivare att bedriva ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöfrämjande arbete och där kan kartläggningar vara ett av flera verktyg för att få en nulägesanalys. Resultatet används sedan som beslutsunderlag för riktade insatser för effekt på både kort och lång sikt. Genom hälsofrämjande insatser och arbetsmiljöarbete kring sådant som kost, motion, stress, ergonomi och livsstilsförändringar, kan de anställda få förutsättningar att både må bättre och få mer gjort på jobbet. Det gynnar både anställda och arbetsgivare.

– Hälsoundersökningar kan dock få effekt om problem uppdagas och undersökningen leder till konsekvenser i form av förändrade rutiner och levnadsvanor. Ett högt blodtryck kan bli just den varningssignal som någon behöver för att börja motionera. Arbetsgivarens stöd och uppföljning av hälsoundersökningen är sedan ofta det som avgör om personen verkligen lyckas ändra livsstil, säger Urban Svensson.

Läs mer om Previas olika erbjudanden kring förebyggande och regelbundet hälso- och arbetsmiljöarbete
  
Läs en sammanfattning av Cochranerapporten

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • previa
  • hälsa
  • företagshälsovård
  • företagshälsa
  • hälsokartläggning
  • friskvårdsprofil
  • hälsoprofil
  • arbetsmiljökartläggning
  • hälsoundersökning

Kontakter

Urban Svensson

Företagsläkare, Medicinsk ledningsansvarig 0771-23 00 00