Pressmeddelande -

Förkylning och magbesvär de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i sommartid

Sjukanmälningstalet i slutet av juni var 1,9 procent, vilket är mer än en halvering jämfört med vinterns toppnotering på 4,5 procent. Förkylning och magbesvär är de vanligaste orsakerna till sjukanmälan. Det visar ny statistik från hälsoföretaget Previa.

Antalet sjukanmälningar per anställd har mer än halverats jämfört med vinterns toppnoteringar. Under vecka 26 i juni var sjukanmälningstalet 1,9 procent, vilket kan jämföras med 4,5 procent under vecka 6 och 7 i februari. Det visar ny statistik över sjuk- och friskanmälningar för 100 000 anställda i hela
landet, som hälsoföretaget Previa sammanställt.

– I början av året var till och med fler sjuka än under förra årets pandemilarm. Nu är sjukanmälningstalet nere på en för årstiden normal nivå, säger Urban Svensson, medicinskt ledningsansvarig vid Previa.

Förkylning är den vanligaste orsaken till sjukanmälan och står för nästan var fjärde sjukanmälan. Besvär i mage och tarm följt av maginfluensa är andra vanliga orsaker. Tillsammans står olika typer av magproblem för 24 procent av alla sjukanmälningar. En annan vanligt orsak till sjukfrånvaro, även under
sommaren, är vård av sjukt barn.

– Sjukfrånvaron skulle kunna minska ytterligare genom ett ännu mer hälsofrämjande arbete bland arbetsgivarna. Med exempelvis råd och stöd kring kost och motion, livsstilsförändringar och förbättrad ergonomi kan sjukfrånvaron minska ännu mer, säger Urban Svensson.

Statistiken är hämtad från Previas tjänst för sjuk- och friskanmälningar som omfattar 100 000 anställda i hela landet. Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av sjukt barn dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av Previas sjuk- och frisktjänst.

För mer information
Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig: 070-319 43 76, urban.svensson@previa.se
Katrin Malm, marknads- och informationschef: 08-627 43 60, 070-646 10 90, katrin.malm@previa.se


Fakta om sjukanmälningstalet

Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av sjukt barn varje
vecka dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av hälsoföretaget Previas sjuk- och frisktjänst. Sjuk- och frisktjänsten omfattar fler än 100 000 anställda.

När medarbetarna blir sjuka eller behöver vara hemma för vård av barn ringer de till Previa för att rapportera sin frånvaro. De får prata med en sjuksköterska och får tillgång till medicinsk rådgivning.

I samband med sjukanmälan noteras orsak och symtom. Tjänsten syftar till att ge medarbetarna medicinsk rådgivning på ett lättillgängligt sätt och till att reducera arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro.

Previas sjuk- och frisktjänst utnyttjas framförallt av stora och medelstora arbetsgivare. De anställda som omfattas är jämnt fördelade över landet och finns inom både privat och offentlig sektor. För att bidra med kunskapsunderlag till samhällsdebatten om hälsa och arbetsliv kommunicerar Previa offentligt valda
delar av den statistik som genereras i sjuk- och friskanmälan. Statistiken är avidentifierad av hänsyn till integriteten hos de arbetsgivare och anställda som omfattas.

Ämnen

  • Företagande

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 000 arbetsgivare med 900 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 786 miljoner kronor under 2010. Läs mer på www.previa.se