Pressmeddelande -

Var fjärde anställd man snusar

Hela 25 procent av de manliga anställda snusar. Bland de kvinnliga anställda snusar 4 procent. En av tio snusare, 10 procent, använder minst sju dosor snus i veckan. Det visar en undersökning som hälsoföretaget Previa har låtit göra bland 55 000 anställda.

– Att snusa är bättre än att röka. Men vad många inte tänker på är att även snus är cancerframkallande och kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Drygt fyra av tio, 41 procent, uppger att de snusar minst 4 dosor per vecka. En av tio, 10 procent, snusar minst sju dosor per vecka. Flest manliga snusare bor det i Västmanland där var tredje man, 32 procent, snusar. I Gävleborg snusar bara 21 procent av de anställda männen. Bland anställda kvinnor snusar i
genomsnitt 4 procent.

– Både den enskilde anställda och arbetsgivaren har mycket att tjäna på att personalen är tobaksfri. Därför är det viktigt att arbetsgivaren uppmanar och stöttar snusarna att sluta, säger Urban Svensson.

Hälsoföretaget Previa har kartlagt hälsotillståndet hos 55 000 anställda i hela landet mellan 2008 och 2010. Statistiken kommer från hälsoundersökningar gällande det allmänna hälsotillståndet, mat-, tobaks- och motionsvanor samt psykosocial status.

Previas tips för att sluta snusa
1. Planera.
Bestäm redan några veckor i förväg när du ska sluta. När det är dags, släng alla dosor för att undvika suget.

2. Berätta. Om du försöker smyga med att du ska sluta snusa är risken större att du fuskar. Berätta för din omgivning och be om stöd och uppmuntran när det är som jobbigast. 

3. Be om hjälp. Fråga din arbetsgivare om det finns möjlighet att delta i ett program för tobaksavvänjning via jobbet. 

4. Belöna dig själv. Det är svårt att sluta snusa. Sätt upp delmål och belöna dig själv längs vägen.


Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning, se bilder

Bilaga 2: Fakta om snus


För mer information:
Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig: 070-319 43 76, urban.svensson@previa.se
Katrin Malm, marknads- och informationschef: 08-627 43 60, 070-646 10 90, katrin.malm@previa.se


Bilaga 2: Fakta om snus

Vanesnusaren har i genomsnitt snus i munnen under 13 timmar per dygn.

Sammanlagt innehåller snus över 3 000 olika ämnen som är skadliga för hälsan, varav minst 28 är cancerframkallande.

Den vetenskapliga forskningen om snusets effekter på hälsan är än så länge ofullständig jämfört med forskningen om rökning.

Den som slutar röka med hjälp av snus riskerar att behålla och förstärka sitt nikotinberoende.

När man snusar får man i sig nikotinet långsamt och under relativt lång tid i jämförelse med när man röker en cigarett. Nikotinnivåerna är minst lika höga som vid rökning, och förblir höga under längre tid.

Ämnen

  • Företagande

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 000 arbetsgivare med 900 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 786 miljoner kronor under 2010. Läs mer på www.previa.se

Kontakter

Urban Svensson

Företagsläkare, Medicinsk ledningsansvarig 0771-23 00 00