Gå direkt till innehåll
Skagen – en skandinavisk konstnärskoloni

Pressmeddelande -

Skagen – en skandinavisk konstnärskoloni

Utställningen presenterar den betydande konstnärskolonin på Skagen åren omkring 1870-1910. Här belyses Skagenmålarnas val av motiv, platsens och ljusets betydelse samt vikten av det sociala nätverket. Verk av bl.a. Anna Ancher, Michael Ancher, P.S. Krøyer, Marie Krøyer, Viggo Johansen och Christian Krohg visas, liksom av svenska konstnärer som Oscar Björck, Johan Krouthén, Wilhelm von Gegerfelt och Anna Palm. I dialog med dessa konstnärers verk ingår Annica Karlsson Rixons samtida verk med titeln Annika by the Sea med referenser till Skagenmåleriet, samt ett antal av hennes dagsaktuella fotografier och en film om de sociala nätverkens betydelse i konstlivet.

För etthundrafemtio år sedan kom ett flertal konstnärer att samlas i det lilla fiskarsamhället Skagen på norra Jylland. Det nordiska ljuset över hav och vidsträckta stränder, sanddynernas mjuka böljande linjer, det omgivande hedlandskapet och fiskarbefolkningen, inspirerade dem alla. Konstnärerna kom i huvudsak från Danmark, Norge och Sverige, men även från andra delar av Europa. Ett rikt konstnärsumgänge var i sig en viktig drivkraft bakom vistelserna i Skagen. Vänskapsband knöts och relationer uppstod mellan konstnärerna, men också mellan målarna och traktens befolkning.

Från Sverige kom ett flertal av de mer namnkunniga Skagenmålarna, som Oscar Björck, Johan Krouthén och Wilhelm von Gegerfelt men även Anna Palm, Waldemar Nyström, Paul Graf och Julia Strömberg. Verk av dem ingår i denna utställning, som särskilt fokuserar på Skagenkolonins glansperiod åren mellan ca 1870 och 1910. Det handlar om ett stort antal målningar med motiv över det nordiska ljuset över havets stränder och sanddyner, Skagen med omnejd, fiskarbefolkningen i hårt arbete eller i vardagliga sysslor i hemmet samt skildringar över konstnärsumgänget till fest och i arbete utomhus vid stafflier. Anna Ancher, Michael Ancher, P.S. Krøyer, Marie Krøyer, Christian Krohg, Carl Locher och Holger Drachmann är några av de välkända danska och norska Skagenmålare som också finns representerade i utställningen.

Under samma tidsperiod som för Skagens del, blomstrade ett stort antal andra konstnärskolonier runtom i de nordliga och centrala delarna av Europa. Konstnärskolonierna i norra Europa grundades inte minst som en reaktion mot industrialismen, men också mot konstakademiernas – som man tyckte – förlegade konstuppfattningar, gammaldags undervisningsmetoder och starka maktpositioner. På Skagen var det den tidens nymodiga franska friluftsmåleri, realismen och impressionismen som gällde och inte ett äldre akademiskt måleri. Konstnärskoloniernas etablerande på lantliga, natursköna platser kan även betraktas i ljuset av ett allmänmänskligt behov av gemenskap och en önskan om ökat inflytande i det professionella livet. Till bilden hör även möjligheten till umgänge med likasinnade för att finna stöd och inspiration i ett eget skapande. 

Annica Karlsson Rixons dialog med Skagenmåleriet

Nätverkandets betydelse inom konstlivet är idag ett viktigt forskningsfält inom konstsociologin, men är också av särskilt intresse för ett antal konstnärer och deras konstnärskap. Hit hör Annica Karlsson Rixon (f. 1962) som med sina verk i denna utställning skapar en dialog som fördjupar diskussionen om konstnärsnätverkandets betydelse i dåtid och nutid, från Skagen till Los Angeles. I hennes verk Annika by the Sea, Portraits in Nordic Light, Private Premises och Resonance, Conversations studeras nätverken inom konstsfären mot bakgrund av frågor kretsande kring behov av gemenskap, sociala makt-hierarkier och genusaspekter, sedda ur ett historiskt men också nutida, framåtblickande perspektiv.

I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad katalog utgiven i samarbete med Carlssonförlag. Lisette Vind Ebbesen, museichef vid Skagens museum, konsthistorikern Elisabeth Fabritius och museichef Karin Sidén belyser konstnärskoloniernas betydelse i det sena 1800-talets europeiska konstliv, Skagenkolonins etablerande och glansperiod samt de svenska målarna vid Skagen. Fredrik Liew, intendent vid Moderna Museet, bidrar med en artikel om Annica Karlsson Rixons verk i utställningen som belyser det sociala nätverkandets betydelse i konstlivet och i queermiljöer, från Skagen till St Petersburg.

Till utställningen hör en föreläsningsserie med inriktning på utställningens innehåll och frågeställningar samt ett skräddarsytt program med poesi och musik i samverkan med de utställda konstverken.

Utställningen visas 14 september 2013 – 26 januari 2014

 För pressbilder se: http://www.waldemarsudde.se/press/2013/09/02/skagen-en-skandinavisk-konstnarskoloni/

Bildtext: Carl Locher, Ageposten, 1885. Olja på duk, 33,5 x 52,8. Foto: Kirsten Bøjstrup/Skagens Museum

Ämnen

Taggar


 

Presskontakt

Cecilia Dalborg

Cecilia Dalborg

Presskontakt Kommunikationschef 0709-754 708

– Sveriges vackraste konstmuseum

Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var bostad åt prins Eugen (1865-1947), är idag ett välbesökt konstmuseum och ett populärt utflyktsmål. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på svensk konst. I museisamlingarna förenas prinsens egen konstnärliga produktion med verk av andra konstnärer. Året runt visas verk ur samlingarna vid sidan av tillfälliga utställningar. Waldemarsudde är omgiven av en vacker park som är alltid tillgänglig för besökare.