Gå direkt till innehåll
COVID-19 - Privab tar ansvar

Pressmeddelande -

COVID-19 - Privab tar ansvar

Kära affärspartners,

Säkerhet, livsmedelshygien och hälsa hos konsumenter, medarbetare och affärspartners är av största vikt för oss. Mot bakgrund av den senaste utvecklingen av spridningen av COVID-19, vill vi ge er en tydlig bild av de åtgärder som vi vidtagit som företag och besvara de frågor som kan uppkomma i en situation som denna.

Finns det risk att smittas av COVID-19 genom att plocka eller äta lösviktsprodukter från Gottmix? 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten sprids COVID-19 i första hand genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Viruset kan också spridas via droppar som landat på ytor eller föremål, även om detta inte bedöms vara en huvudsaklig spridningsväg.

Enligt den Europeiska myndigheten för livsmedelsverket (EFSA) finns det ingenting som tyder på att smittan kan spridas via livsmedel. Livsmedelsverket har tidigare uttalat att lösviktsgodis aldrig varit orsaken till någon spridning av virus eller bakterier.

En av våra större samarbetspartners (Cloetta) har diskuterat situationen med Livsmedelsverket som givit ett tydligt besked att de inte ser någon anledning att specifikt vidta några åtgärder.

Vad gör Privab för att förhindra att COVID-19 sprids i butik?
Att ha strikta hygien- och rengöringsrutiner är av största vikt för oss, inte minst när det gäller vårt lösviktskoncept. Det är obligatoriskt att använda engångshandskar för våra butikskonsulenter vid påfyllning av produkterna. De genomför också en grundlig handtvätt enligt WHO:s rekommendationer inför och efter butiksbesök. Våra butikskonsulenter rengör regelbundet alla ställ samt diskar skopor.

Eftersom vi vill göra vårt yttersta för att minimera risken för spridning, kommer våra butikskonsulenter framöver även att i möjligaste mån desinficera alla ytor på butiksställen.

Butikskonsulenterna försöker hålla avstånd till andra personer samt undviker att hälsa på kunder genom att ta i hand. I övrigt informeras personalen kontinuerligt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gör Privab för att förhindra att COVID-19 sprids bland medarbetarna?
Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder som besöksstop på våra anläggningar. Alla möten/resor som inte är affärskritiska ställs in.

Alla våra medarbetare, inklusive butikskonsulenter, som vet om att de blivit exponerade för någon med COVID-19 eller känner minsta symptom, skall stanna hemma i 14 dagar innan de återvänder till arbetsplatsen. De medarbetare som kan, jobbar idag hemifrån.

Vi kan inte utesluta att de åtgärder vi vidtagit och eventuellt kommer vidta kan komma att påverka vår service i butik. Om detta skulle inträffa kommer vi ta kontakt med butiken det berör.

Vi fortsätter följa utvecklingen noga och kommer att vidta ytterligare åtgärder om det blir nödvändigt. 

Ta hand om varandra, PA Melander - VD

Ämnen

Kategorier


Om PRIVAB

PRIVAB Grossisterna AB bildades 2000 och är privata grossister i samverkan. Vår affärsidé är okomplicerad. Vi skall upplevas som det bästa alternativet för kiosker, service- och videobutiker, gym- och träningsanläggningar, föreningar, tobakshandeln och dagligvarubutiker vid inköp av konfektyrer, snacks och drycker och inte minst s.k. klipp. 2019 omsatte vi 1350 miljoner kronor och är den snabbast växande aktören i vår bransch.

Kontakter

Klara Cigwald

Klara Cigwald

Presskontakt Inköpsansvarig Privab Grossisterna AB 070-319 85 53
Towa Langley

Towa Langley

Presskontakt Digital Sälj - & Marknadskoordinator Privab Grossisterna AB 070-493 13 83

Välkommen till Privab Grossisterna AB!

Om PRIVAB

PRIVAB Grossisterna AB bildades 2000 och är privata grossister i samverkan. Vår affärsidé är okomplicerad. Vi skall upplevas som det bästa alternativet för kiosker, servicebutiker, gym- och träningsanläggningar, föreningar, tobakshandeln och dagligvarubutiker vid inköp av konfektyrer, snacks och drycker. 2022 omsatte vi 1,6 miljarder kronor, vilket gör oss till den snabbast växande aktören i vår bransch.

Privab Grossisterna AB
Grönsaksgatan 3C
411 04 Göteborg
Sverige