Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kompensationen når inte tandvården

Regeringen föreslår, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i budgetpropositionen för 2020, ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt. 

- Vi är naturligtvis besvikna på regeringen och samarbetspartierna. Förslaget visar att de inte tagit hänsyn till tandvårdsbranschen, eftersom kompensationen inte omfattar vuxentandvården, som inte finansieras av regionerna. Det innebär dessvärre att tandläkarbristen förvärras ytterligare, framförallt i glesbygden, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna. 

Privattandläkarna vill se en reform som även omfattar tandvården. Privattandläkarna ser också fortsatt ett stort behov av ett förtydligande av lagstiftningen. Ett förtydligande som klargör att alla led i utförande av vård ska vara undantaget från moms. 

För mer information kontakta: 
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se 

Ämnen

Kategorier


Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Kontakter

Jacob Rennerfelt

Jacob Rennerfelt

Presskontakt Verksamhetsanalytiker 073-537 19 36

En medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalité och öppenhet i tandvården.

För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Läs mer om oss på www.ptl.se

Trygghet - Kvalité - Öppenhet

Privattandläkarna
Hantverkargatan 78, 3 tr
112 38 Stockholm