Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu måste regeringen agera!

Förra veckan lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked i tre ärenden gällande moms vid uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter.

- Det är dags att regeringen tar sitt ansvar. Regeringen måste förtydliga lagstiftningen, så att det blir tydligt att alla led i vårdutförandet är momsbefriat. Det ska inte spela någon roll om patienten får tandvård på sin ordinarie mottagning eller om patienten remitteras till en annan mottagning, säger Merit Lindberg, vd, Privattandläkarna.

Beslutet innebär att det kommer att bli svårare att bedriva tandvård i glesbygden, eftersom patienterna troligtvis kommer att vara tvungna att åka flera mil för att träffa en specialisttandläkare, i stället, för som i dag, att specialisttandläkaren kommer till patientens ordinarie tandläkarmottagning.

Att Skatterättsnämnden var oenig visar att frågan är juridiskt svårtolkad. Ledamöter i Skatterättsnämnden betonar att detta inte är en fråga som varit föremål för prövning i EU-domstolen.

Nu gällande tolkning av momsfrågan för uthyrning av vårdpersonal är inte rimlig. En vårdgivare ska betala moms om specialisttandläkaren kommer till dennes mottagning, men det ska inte betalas moms om patienten remitteras till en annan tandläkarmottagning.

Besluten i Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket är en trolig utgång då Skatterättsnämnden var oenig. Privattandläkarna menar att Skatteverket bör skjuta upp datumet för när deras rättsliga ställningstagande träder i kraft, tills dess att frågan är rättsligt slutgiltigt avgjord. 

Ämnen

Kategorier


Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Kontakter

Jacob Rennerfelt

Jacob Rennerfelt

Presskontakt Verksamhetsanalytiker 073-537 19 36

En medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalité och öppenhet i tandvården.

För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Läs mer om oss på www.ptl.se

Trygghet - Kvalité - Öppenhet

Privattandläkarna
Hantverkargatan 78, 3 tr
112 38 Stockholm