Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu måste regeringen agera!

Förra veckan lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked i tre ärenden gällande moms vid uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter.

- Det är dags att regeringen tar sitt ansvar. Regeringen måste förtydliga lagstiftningen, så att det blir tydligt att alla led i vårdutförandet är momsbefriat. Det ska inte spela någon roll om patienten får tandvård på sin ordinarie mottagning eller om patienten remitteras till en annan mottagning, säger Merit Lindberg, vd, Privattandläkarna.

Beslutet innebär att det kommer att bli svårare att bedriva tandvård i glesbygden, eftersom patienterna troligtvis kommer att vara tvungna att åka flera mil för att träffa en specialisttandläkare, i stället, för som i dag, att specialisttandläkaren kommer till patientens ordinarie tandläkarmottagning.

Att Skatterättsnämnden var oenig visar att frågan är juridiskt svårtolkad. Ledamöter i Skatterättsnämnden betonar att detta inte är en fråga som varit föremål för prövning i EU-domstolen.

Nu gällande tolkning av momsfrågan för uthyrning av vårdpersonal är inte rimlig. En vårdgivare ska betala moms om specialisttandläkaren kommer till dennes mottagning, men det ska inte betalas moms om patienten remitteras till en annan tandläkarmottagning.

Besluten i Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket är en trolig utgång då Skatterättsnämnden var oenig. Privattandläkarna menar att Skatteverket bör skjuta upp datumet för när deras rättsliga ställningstagande träder i kraft, tills dess att frågan är rättsligt slutgiltigt avgjord. 

Ämnen

Taggar


Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Presskontakt

Jacob Rennerfelt

Jacob Rennerfelt

Presskontakt Kommunikationschef 073-537 19 36