Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden.

I budgetpropositionen avsatte regeringen 210 miljoner kronor till privata vårdgivare för att kompensera dem för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. I förra veckan fattade regeringen beslut om fördelningen av dessa 210 miljoner kronor och det står nu klart att de inte kommer tandvården till del.

- Det är djupt olyckligt och mycket orättvist att den privata tandvården inte kompenseras för de ökade kostnaderna. I slutändan är det patienterna som blir de stora förlorarna, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

I budgetpropositionen meddelade regeringen även att de skyndsamt skulle tillsätta en utredning, vilken skulle se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Hittills har regeringen inte tillsatt någon utredning.

- Det är viktigt att utredningen tillsätts snarast och att den arbetar fram ett förslag som innebär att alla led i utförande av vård undantas från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

För mer information kontakta:

Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Ämnen

Kategorier


Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Kontakter

Jacob Rennerfelt

Jacob Rennerfelt

Presskontakt Verksamhetsanalytiker 073-537 19 36

En medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalité och öppenhet i tandvården.

För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Läs mer om oss på www.ptl.se

Trygghet - Kvalité - Öppenhet

Privattandläkarna
Hantverkargatan 78, 3 tr
112 38 Stockholm