Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden.

I budgetpropositionen avsatte regeringen 210 miljoner kronor till privata vårdgivare för att kompensera dem för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. I förra veckan fattade regeringen beslut om fördelningen av dessa 210 miljoner kronor och det står nu klart att de inte kommer tandvården till del.

- Det är djupt olyckligt och mycket orättvist att den privata tandvården inte kompenseras för de ökade kostnaderna. I slutändan är det patienterna som blir de stora förlorarna, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

I budgetpropositionen meddelade regeringen även att de skyndsamt skulle tillsätta en utredning, vilken skulle se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Hittills har regeringen inte tillsatt någon utredning.

- Det är viktigt att utredningen tillsätts snarast och att den arbetar fram ett förslag som innebär att alla led i utförande av vård undantas från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

För mer information kontakta:

Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Ämnen

Taggar


Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Presskontakt

Jacob Rennerfelt

Jacob Rennerfelt

Presskontakt Kommunikationschef 073-537 19 36