Pressmeddelande -

Tyska vattenteknikföretaget EnviroChemie har förvärvat Processing, Nordens ledande leverantör av simhalls och vattenreningslösningar

EnviroChemie, som ingår i SKions vattenportfölj, levererar avancerade vatten- och avloppsreningsverk samt tjänster inom den industriella och kommersiella sektorn. Man har skapat sitt goda renommé genom att utveckla och implementera tillförlitlig och innovativ teknik inom vatten- och avloppsverk. Man levererar standardiserade, modulbyggda, anpassade och platsbyggda vattenbehandlingslösningar för kunder inom industriell och kommersiell verksamhet.

Styrelse Processing: Per Martin, CEO, Dr. Jörg Krause, Chairman, Stefan Letscher

Processing AB, med säte i Kungsbacka, är den ledande leverantören av vattenreningsteknik för offentliga simhallar i Norden. Dessutom arbetar Processing med industrikunder, vilket är det affärsområdet som företaget avser att utöka i samarbete med EnviroChemie.

Dr. Jörg Krause, VD, EnviroChemie GmbH, säger: "Förvärvet av Processing är en spännande utveckling för båda företagen. EnviroChemie fortsätter sin framgångsrika tillväxt som en ledande leverantör för industriella vattenreningslösningar och tjänster. Tillsammans med Processing får vi tillgång till en ny geografisk region. Tack vare Processings ledande position inom badsektorn får vi möjlighet att tillsammans vidareutveckla den industriella vatten- och avloppsreningssektorn, samtidigt som Processing ytterligare stärker sin position inom den offentliga badsektorn. Vi ser fram emot att samarbeta med hela Processing Teamet som numera är en del av EnviroChemie. "

Per Martin, VD och Koncernchef, Processing AB, säger: "Vi ville ha en stark partner som kan stödja oss i att vidareutveckla vår industriella vattenreningsverksamhet i Norden. Genom att vara en del av EnviroChemies struktur kommer denna process kunna genomföras mycket snabbare, samtidigt som vi bibehåller vår starka marknadsposition inom offentliga simhallar. EnviroChemie erbjuder en oöverträffad kompetens inom industriell processvattenrening och lösningar för avloppsvattenrening samt leverans av vattenbehandlingskemikalier som till exempel antiskalanter och jonbytarmassor. "

Dr. Reinhard Hübner, Investeringsdirektör SKion GmbH säger: "Vi välkomnar uttryckligen förvärvet av Processing in i EnviroChemie. Processing är en välkänd och etablerad aktör i norden. Kombinationen Processing och EnviroChemie stärker vår position på den europeiska vattenreningsmarknaden. "


Om EnviroChemie 

EnviroChemie GmbH har skapat sitt goda renommé tack vare energi- och resurseffektiv teknik för behandling av vatten, avloppsvattenrening och återvinning, och genom att specialisera sig på att utveckla och bygga både anpassade och standardiserade modullösningar för industriella och kommersiella kunder. EnviroChemie erbjuder ett brett sortiment av "Made in Germany"-märkesvaror och tjänster baserade på biologisk rening, membranfiltrering och kemisk-fysikaliska processer. EnviroChemie erbjuder även tjänster som anläggningsdrift och förbrukningsvaror.

Grundades: 1976

Anställda: 600 (2018)

Huvudkontor: Rossdorf nära Frankfurt/M., Tyskland

Internationellt etablerade i: Österrike, Benelux, Bulgarien, Storbritannien, Marocko, Polen, Ryssland, Schweiz, U.A.E.

www.envirochemie.com

Om Processing

Med mer än 40 år av erfarenhet är Processing den ledande leverantören av den perfekta vattenupplevelsen i norden. Man erbjuder omfattande vattenreningslösningar för offentliga simbassänger och levererar också produkter och lösningar till kunder inom industriell vattenbehandling. Processing har huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Norge, Finland och Danmark.

Grundades: 1971

Anställda:> 100 (2018)

Huvudkontor: Kungsbacka nära Göteborg, Sverige

Internationellt etablerade i: Norge, Danmark, Finland

www.processingwater.com
www.processing.se
 

Om SKion:

EnviroChemie ägs av SKion GmbH, ett investeringsbolag baserat i Bad Homburg, Tyskland, som i sin tur ägs av den tyska entreprenören Susanne Klatten. SKions portfölj omfattar företag som Altana, SGL Carbon, Nordex, Avista Oil och Gemalto. I vattenreningssegmentet ingår, förutom EnviroChemie, SKions vattenportfölj ELIQUO WATER GROUP som omfattar SKions europeiska kommunala vattenverksamhet, samt Ovivo som är en global leverantör av process- och avloppsreningslösningar inom energi- och elektroniksektorn. Ovivo är även leverantör till den kommunala vattenmarknaden i Nordamerika.

www.skion.de

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Mediekontakter:

I Tyskland - för bilder, intervjuförfrågningar och ytterligare information vänligen kontakta:

Jutta Quaiser, EnviroChemie GmbH, PR-chef
jutta.quaiser@envirochemie.com eller 0049 6154 699872

I Norden - för bilder, intervjuförfrågningar och ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Widing, Processing AB, Marknadschef
anders.widing@processing.se eller 0046 0703 190 405

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • industrivattenrening
  • industrivatten
  • vattenbehandling
  • uppköp
  • simhall
  • vattenrening
  • avloppsvattenrening
  • processvatten
  • processindustri

Affärsområde - Bath and Spa Solutions
Allt från vattenrening till Spa Processing AB levererar all utrustning som krävs för den perfekta vattenbehandlingen och vattenupplevelsen. Vi tillhandahåller unik kompetens inom allt från spa, sauna, wellness och hydromassage till vattenrutschar, allt komplett med badvattenrening. Processing Gruppen är en nordisk aktör med 40 år av erfarenhet. Huvudkontor är beläget i Kungsbacka, Sverige. Processing representeras även av egna bolag i Norge, Danmark och Finland.

Affärsområde - Water Treatment Solutions
Vattenprocess med service och kunskap.  Processing representerar världsledande agenturer och varumärken. Tillsammans med vår långa erfarenhet inom vattenbehandling gör detta oss till en av de ledande produktleverantörerna av kunskapsbaserade lösningar på den nordiska marknaden. Genom gränsöverskridande kunskapsutbyte och kontinuerlig utbildning hos våra leverantörer säkerställer vi vår marknadsledande position.