Gå direkt till innehåll
Brister i skydd för anställda vid sanerings- och rivningsarbete

Nyhet -

Brister i skydd för anställda vid sanerings- och rivningsarbete

Arbetsmiljöverket upptäcker med jämna mellanrum brister på arbetsplatser där det sker rivning, renovering och sanering. Ofta saknas det personlig skyddsutrustning och/eller information kring användandet av den.

Det krävs ett gediget förarbete med bland annat riskanalys vid rivning, renovering och sanering av hälsofarliga ämnen. Trots att entreprenörer gör sitt förarbete visar det sig dock ibland att en del arbetsplatser inte är säkra.

Ödesdigra konsekvenser vid bristande säkerhet

Nyligen upptäckte Arbetsmiljöverket felaktigheter på en byggarbetsplats i Karlskrona. Den obligatoriska kontrollen av andningsskydden före varje användning var bristfällig och personalen bar andningstrustning över skägg under pågående asbestsanering.* Konsekvenserna är ödesdigra: 

- Fel val av andningsutrustning eller brister i användandet av den är direkt förenat med fara för liv och hälsa. I det enskilda fallet i Karlskrona handlade det om att skägg på personalen orsakade hälsofarligt inläckage i andningsskyddet. 

- Arbetsgivare riskerar ofta att förlora sitt tillstånd för asbestsanering. Det leder till avbrott i uppdraget och förlorad inkomst.

Livsviktigt med kunskap

Frågan är varför bristerna förekommer när konsekvenserna är omfattande? Bristerna kring andningsutrustningen i det enskilda fallet kan handla om okunskap hos såväl arbetsgivare som anställd. Men Arbetsmiljöverket har tidigare också rapporterat att machokulturer gör att anställda slarvar med personlig skyddsutrustning vilket är allvarligt.

Information kring användandet av personlig skyddsutrustning är en viktig faktor i ett saneringsarbete. Det finns föreskrifter och regelverk från Arbetsmiljöverket som ska följas och lämplig personlig skyddsutrustning ska väljas ut och tillhandahållas personalen. 

I de fall asbestsanering ska göras finns det även särskilda bestämmelser - Asbest (AFS 2006:1). Därtill får asbestsaneringen först göras efter beviljat tillstånd från Arbetsmiljöverket: Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

Vid asbestsanering är ett fläktmatat andningsskydd ett minimumkrav - helst tryckluftsmatat, från exempelvis Sundström eller Scott Safety. Observera att val av andningsskydd ska göras för varje enskilt fall efter genomförd riskbedömning. Förutom detta behövs bland annat korttidsoveraller, förslagsvis från Worksafe eller Microgard.

http://www.procurator.net/sv-se/kunskap-utveckling/produktfakta/fakta-saneringsarbete-vid-asbest?filter.facet=Manufacturer%3A0010031300__Microgard

På Procurators hemsida finns ytterligare läsvärd information samt produktförslag: Fakta - Saneringsarbete vid asbest. Hör av på telefon 0200 811 000 eller via info.se@procurator.com om du vill ha ytterligare hjälp.

Fakta

"Bakläxa för skäggig saneringspersonal", www.sydostran.se, 20190508

Rivning av bärande konstruktioner och hälsofarliga material, Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Relaterade länkar

Ämnen


Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Presskontakt

Magnus Björnström

Presskontakt VD

Relaterade nyheter