Gå direkt till innehåll
Fuskas det på ditt jobb? Då är du förloraren.

Nyhet -

Fuskas det på ditt jobb? Då är du förloraren.

Trots att arbetsgivare är skyldiga att följa regelverk för arbetsmarknaden så gör inte alla det. Snarare fuskar och bryter många mot reglerna och det blir du, den enskilde arbetstagaren, som förlorar på det.

Så många som 1 av 5 arbetsgivare säger att de bryter mot regler som finns på arbetsmarknaden.* Till exempel finns det regler för en säker arbetsmiljö eller om hur mycket övertid som är tillåtet. På somliga arbetsplatser sker fusk och regelbrott regelbundet. Det sker även på arbetsplatser som normalt har en god arbetsmiljö och personalpolitik.**

Bakgrunden till detta är att arbetsgivare känner att de helt enkelt måste rucka på reglerna för att få konkurrensfördelar i till exempel upphandlingar. De som då fortsatt följer regelverken får lägre chanser att vinna upphandlingarna. Hela situationen har lett till en osund konkurrens på arbetsmarknaden.

GRANSKNING AV SPECIFIKA BRANSCHER

Uppgifterna kommer från Arbetsmiljöverket som gjort undersökningar inom ett antal branscher - hotell och restaurang, byggindustrin, transport samt lantbruk och skogsbruk. Dessa branscher granskas specifikt av verket sedan en tid tillbaka. Särskilt bygg- och transportsektorn visar tydliga signaler på att osund konkurrens är vanligt.* 

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att bearbeta problemet. Undersökningarna som gjorts är en av många insatser och Arbetsmiljöverket arbetar på bred front med flera myndigheter såsom Polis, Skattemyndighet, Ekobrottsmyndighet samt Länsstyrelse för att hitta de företag som inte följer reglerna.

LIV STÅR PÅ SPEL

Vi tycker det är självklart att regelverk ska följas. I grund och botten kan det vara fråga om ditt liv och din hälsa som står på spel. På en del arbetsplatser händer det att man bryter mot regelverk gällande personlig skyddsutrustning till de anställda som fallskyddsutrustning, skyddshjälm eller andningsskydd. Befintlig utrustning byts kanske inte ut i tid eller så blir den inte ens inköpt. Det är direkt livsfarligt.

Om du eller någon du känner upplever att det finns brister på arbetsplatsen - hör av dig till oss. Vi hjälper olika företag med riskanalyser och att utbilda för en så säker arbetsmiljö som möjligt. Ring oss på 0200 811 000 eller hör av dig via info@procurator.se

Vill du veta mer om Arbetsmiljöverkets uppdrag? Kolla filmen: "Vi ska leta upp de arbetsplatser som inte följer regelverket"

FOTNOT

* "1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna", Arbetsmiljöverkets hemsida, 20 juni 2017, https://www.av.se/press/1-av-5-arbetsgivare-ser-sig-tvingade-att-tumma-pa-reglerna/

** "Vi ska leta upp de arbetsplatser som inte följer regelverket", film av Arbetsmiljöverket med generaldirektör Erna Zelmin-Ekenehm, publicerad 5 maj 2017 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Relaterade nyheter