Pressmeddelande -

Simuleringsutbildningar ITIL V3 och Projekt från G2G3 och Profecto

G2G3 (www.g2g3.com), ledande leverantör av simuleringsutbildningar, och Profecto Service Management AB (www.profecto.se) har tecknat samarbetsavtal som innebär att Profecto kommer att erbjuda utbildningar från G2G3 inom Service Management ITIL Version 3 och projekthantering. Profecto licensierar Polestar IT Service Management (ITSM) simulering och Polestar Project Management (PM) simulering från G2G3 som kompletterar Profectos utbud av ITIL Version 2/Version 3 utbildningar. Polestar ITSM är en mycket interaktiv utbildning på 1 dag och tydliggör nyttan och värdet med att införa ITIL. Behovet av samverkan mellan IT och verksamhet är mycket tydligt. Polestar ITSM var den första simuleringen som baseras på ITIL Version 3. Polestar PM adresserar utmaningarna med att driva IT-projekt, att definiera projekt och nytta, hålla tids och kostnadsramar mm. Denna unika utbildningsmetodik ger snabbt och tydligt en ökad förståelse och engagemang över Service Management och att driva framgångsrika IT-projekt. Mark Ross Sutherland, CEO på G2G3 kommenterar: “Vi är säkra på att Polestar ITIL simulering och Projekthantering kommer att addera ett stort värde till Profectos konsult och utbildningserbjudande. Det kan vara svårt att relatera teori med verklighet. Det är där som det kraftfulla i simuleringen finns genom att direkt skapa en praktisk förståelse över Service Management och Projekthantering.” Peter Stjernström, VD på Profecto, kommenterar: “Med de utmaningar som många företag idag har, att införa ITIL framgångsrikt och att driva framgångsrika IT-projekt, ser vi vårt samarbete med G2G3 som oerhört spännande och ett stort mervärde att kunna erbjuda G2G3’s erkända och framgångsrika utbildningar till våra svenska kunder.” För mer information om G2G3 kontakta Linda King: lk@g2g3.com eller +44 131 4613 333. För mer information om Profecto kontakta VD, Peter Stjernström, 08-410 184 52, peter.stjernstrom@profecto.se. Profecto är experter på ITIL och Service Management och en ledande leverantör av utbildning och konsulttjänster inom området. Ackrediterade av ISEB och DF-Certifiering att leverera utbildningar på ITIL Version 2 och 3. Profecto stödjer också kunders införande och förändringsprojekt med konsulttjänster och med utbild¬ningar som adresserar själva infö¬randet. Att leda förändringsarbetet och driva projektet samt förankra och skapa ett positivt mottagande.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Relaterat innehåll