Pressmeddelande -

Kvinnligt nätverk inom säkerhet för erfarenhetsutbyte startat

 

Ett kvinnligt nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom säkerhetsområdet har initierats i Stockholm. Det första mötet är planerat till den 26 juni. Bakom nätverket står två starka profiler med lång erfarenhet inom säkerhetsområdet, Riitta Carnestedt – Professionell Security Consulting Sweden AB och Ann-Charlotte (Lotta) Salomonsson – Bevakningsmäklarna AB

Behovet av erfarenhets- och kunskapsutbyte inom området är jättestort säger Riitta Carnestedt, och nätverket har redan ett 40-tal intressenter och flera tillkommer varje dag.

”Vi har länge känt behovet men nu när vi träffades och kan hjälpas åt med starten kändes tidpunkten rätt för en uppstart”, säger Lotta från Bevakningmäklarna. Nätverket räknar med 3-4 träffar per år med olika inriktning. Vi kommer naturligtvis att anpassa oss till våra medlemmars önskemål och behov säger de båda initiativtagarna.

 

Vi välkomnar alla nya intressenter att kontakta oss!

För mer information kontakta: riitta.carnestedt@ps-consulting.se eller lotta@bevakningsmaklarna.se.